fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Satsningar på återbruk vid renovering

Det senaste året har ÖBO fokuserat mycket på återbruk vid renoveringar. Nu satsar vi på att växla upp arbetet. 

En stor del av ett fastighetsbolags utsläpp kommer från byggnation, där material utgör den största faktorn. För att kunna nå affärsmålet om klimatneutralitet till år 2030 är detta en viktig fråga att arbeta med.

I samband med renoveringar vill vi återbruka mer material, istället för att det går till deponi eller annat omhändertagande som avfall. Målet är att minska företagets negativa klimatpåverkan, minska mängden avfall och ta hand om det som fortfarande har ett värde.

– Vi ser på de här frågorna med nya ögon, och vill återbruka mer av fullt användbart material som tidigare slängts, säger Lisa Jensen, miljösamordnare på ÖBO.

Några exempel på hur byggmaterial fått nytt liv senaste året:

  • Vid renoveringar i Västhaga och Vivalla har vitvaror skickats vidare till kommunens verksamhet Överskottscentralen för att där säljas vidare.
  • I sommarprojektet bygglekplatsen ”Lekbruket” i stadsdelen Markbacken har byggmaterial använts till att skapa och bygga olika lekmiljöer för barn.

Nytt samarbete med Erikshjälpen

Vi har också startat upp ett samarbete med Erikshjälpen. Det första steget har varit att Erikshjälpen fått hämta material som frysar, kylar och fönsterbrädor från ÖBOs renovering i Västhaga som sedan säljs vidare i Erikshjälpens butik i Örebro. Planen är att arbetet ska fortsätta och utökas i andra renoveringar.

Återbruk av utomhusmaterial

Vi är i startgroparna för ett mer systematiserat arbete när det gäller att återbruka eget material. En yta för att lagra utomhusmaterial som marksten, lekutrustning och parkbänkar hyrs av nu Västerporten.

– Att vi fått till den här nya lagringsytan är ett stort steg framåt. Här kan vi förvara och spara material och använda vid senare tillfällen. Det har vi inte haft möjlighet till på samma sätt tidigare, berättar Lisa Jensen.

Klimatvinster i renoveringsprojekt

Utöver de konkreta åtgärderna har ÖBO tagit hjälp av en återbrukskonsult vid en renovering på Änggatan. Återbrukskonsultens arbete visade tydligt vilka klimatvinster som finns att hämta i renoveringsprojekt, framför allt genom att spara befintligt material eller montera ner och återanvända dem i samma fastighet. I rapporten finns förslag på vilka material som kan återbrukas, där allt från fönster och platsbyggda garderober till strömbrytare och dörrhandtag listas.

Tillbaka till Nyheter