fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Regeringen föreslår att återinföra hyresstöd för lokalhyresgäster

Regeringen föreslår att återinföra det statliga stödet till lokalhyresgäster, under perioden januari-mars 2021. Än så länge är inget beslut fattat. Om regeringen beslutar att återinföra hyresstödet kommer vi att publicera mer information här på webben om hur man ansöker om stödet.

Regeringen föreslår att stöd kan betalas ut om hyresvärden sänker den fasta hyran för lokalhyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021. Det är ett tillfälligt stöd som riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter till följd av coronapandemin.

Det är hyresvärden som fattar beslut om det finns möjlighet till hyresnedsättning och om att ansöka om det statliga stödet. När regeringen fattat beslut om att återinföra hyresstödet kommer vi att publicera information på vår hemsida om hur du som lokalhyresgäst ansöker om stödet, och vilka underlag som behövs.

Exempel på handlingar som kan behövas vid ansökan:

  • Undertecknade årsredovisningar för de tre senaste åren. Upprättas inte årsredovisning i bolaget avses istället balans- och resultatrapporter.
  • Beskrivning av de kostnadsreducerande åtgärder som ni har genomfört samt eventuella underlag som styrker dessa.
  • Stöd som ni sökt och/eller erhållit.

Regeringen arbetar för att stödet ska komma på plats så snart som möjligt.

Tillbaka till Nyheter