fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO vill att hyressättningen för 2023 prövas

Hyresförhandlingarna har i år helt nya förutsättningar med stora kostnadsökningar och ett nytt sätt att förhandla hyran. Efter en förhandlingsperiod ser ÖBO att vi inte når en överenskommelse med Hyresgästföreningen som båda parter kan acceptera.

De centrala parterna nationellt (Hyresgästföreningen, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna) har under hösten tecknat en överenskommelse (Trepartsöverenskommelsen) om vad hyresförhandlingarna ska grunda sig på. Syftet med överenskommelsen är att parterna ska utgå från en gemensam grund att bygga förhandlingen på. En annan aspekt som också påverkar är omvärldsfaktorer som hög inflation, stora taxeökningar och kostnadsökningar på underhåll och andra fastighetskostnader samt rejäla räntekostnadsökningar. Det innebär att ÖBO anser att behovet av hyreshöjning är större än på mycket länge. ÖBO anser att vi i yrkandet inför förhandlingarna har gjort rimliga avvägningar och tagit ett stort samhällsansvar genom att inte skjuta över alla kostnadsökningar på hyran. Hyresgästföreningen gör en annan bedömning.

ÖBO har utgått från den nya överenskommelsen och dess förutsättningar när vi presenterat vårt yrkande och ser att vi utifrån överenskommelsen gjort rimliga antaganden. ÖBO upplever att Hyresgästföreningen har ett annat sätt att tolka överenskommelsen. Detta gör det svårt att driva förhandlingen vidare, utan att få våra olika synsätt prövade.

– I förhandlingen med Hyresgästföreningen här i Örebro, ser vi att vi har helt olika bild av hur överenskommelsen ska tolkas. Vi vill därför ta detta vidare till Hyresmarknadskommittén för att klargöra hur vi ska tillämpa överenskommelsen, säger Carl Johan Baatz, vice vd på ÖrebroBostäder.

Parterna står väldigt långt ifrån varandra både vad gäller rimlig nivå på hyreshöjning och synen på underlaget i årets förhandling. Nästa steg är att båda parter skickar in sina underlag till Hyresmarknadskommittén som i första hand påbörjar en medling mellan parterna. Om medlingen inte leder fram till en överenskommelse, så prövas ärendet i kommittén.

– Vi har full förståelse för att vårt yrkande på 7,4 procent är en hög höjning för våra hyresgäster. Men faktum är att de tuffa förutsättningarna visar att vi egentligen har ett behov av en ännu större ökning, menar Carl Johan Baatz.

– Vårt yrkande gäller hyresjustering från och med den 1 januari 2023. Processen kommer dock inte att bli klar, så att hyrorna kan justeras till detta datum. Eftersom vi nu inte själva styr processen, är det svårt att säga när en överenskommelse kan vara klar, men vi kommer att göra allt för att det ska gå så fort som möjligt, avslutar Carl Johan Baatz.

Tillbaka till Nyheter