fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO Student – Årets klättrare enligt Nöjd Studbo

ÖBO Student har återigen höjt kundnöjdheten enligt den senaste enkätmätningen! Vi fick ta emot priset som ”Årets klättrare” på Nöjd Studbo för de stora förändringar som skett sedan förra årets resultat, samtidigt som vi höjde svarsfrekvensen rejält.

Studentenkäten utförs årligen tillsammans med företaget Origo Group där alla studentbostadsföretag som är med mäts på samma sätt.

Förbättrade resultat

Enkäten visar att både NKI (Nöjd Kund Index) och NPS (Net Promoter Score) har höjts sedan förra årets mätning. Ungefär hälften av alla studenthyresgäster klassas som ambassadörer som rekommenderar ÖBO till andra hyresgäster.

Enkäten visar också att hyresgästerna upplever ett bra bemötande. Av de som besökt oss under förra året upplever 90 procent att de fått ett bra bemötande från vår personal.

Under året har vi lagt extra fokus på snabb återkoppling till hyresgästerna och lyssnat på de önskemål och synpunkter som kommit in. Det har bland annat resulterat i ny belysning på Sörbyängsvägen samt foliering i hissarna på Rudbecksgatan 38 A.

Firade digitalt

Egentligen skulle årets Nöjd Studbo-seminarium hållas i Helsingborg, men på grund av de rådande omständigheterna genomfördes det istället helt digitalt. Det var prisutdelning till alla vinnare i de olika kategorierna, och på slutet sjöng och spelade våra branschkollegor från MKB i Malmö.

Nu börjas arbetet med att analysera svaren och ta fram förbättringar, så att vi kan fortsätta höja våra resultat även nästa år.

Tillbaka till Nyheter