fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO satsar på träd

Visste du att alla ÖBOs träd tillsammans fångar upp 2 546 kg luftföroreningar varje år? Träden tar också hand om 13 miljoner liter dagvatten varje år, som annars skulle belasta Örebros dagvattennät, motsvarande fem olympiska simbassänger!

Träd ger en vacker och trivsam miljö att vistas i, och är viktiga för allas vårt välmående och spelar stor roll för att vi ska ha ett behagligt klimat att leva i. Under de närmaste tre åren ska därför hela ÖBOs trädbestånd på cirka 14 000 träd inventeras. Vi vill veta hur våra träd mår och att vi tar hand om dem på rätt sätt.

Träd bidrar med flera ekosystemtjänster och klimatanpassningar. De ger skugga på varma dagar, förbättrar luftkvaliteten genom att ta upp luftföroreningar, fördröjer och minskar dagvatten, vilket minskar risken för översvämningar vid kraftigt regn. Träden skapar även förutsättningar för stor biologisk mångfald, eftersom de möjliggör habitat för smådjur, samt att blomning och frukt är betydelsefulla för insekter och fåglar.

Under inventeringen besöker trädexperter alla träd på ÖBOs bostadsgårdar. Konsulterna mäter in trädens position och storlek på både stam och trädkrona. De dokumenterar vilken trädart det är, skattar trädets vitalitet och skriver upp eventuella skador och sjukdomar som syns. Håll gärna utkik efter trädexperterna som du känner igen på deras gula varselvästar och måttbandet som används för att mäta stamdiameter!

Trädexperterna gör sedan en bedömning av den samlade datan som trädinventeringen ger, som blir ett underlag för ÖBO att på ett genomtänkt sätt arbeta förebyggande för att ytterligare stärka trädbeståndet för framtida generationer örebroare. Det innebär att vi kan se till att gamla träd får korrekt trädvård och att trädnetto behålls, dvs att vi återplanterar ett antal nya träd när ett sjukt träd tas ner.

Om träden mår bra och får växa sig stora och bli gamla, bidrar de med ekosystemtjänster, som innebär stora nyttor för stadsmiljön. Det är därför viktigt att vi är rädda om våra träd för att få en långsiktigt hållbar livsmiljö på våra bostadsgårdar och i staden. Under våren 2023 återplanterar ÖBO en mängd nya träd för att kompensera för de förlorade träden som försvann i det kraftiga snöfallet under april 2022.

Vill du veta mer, vänligen kontakta:

Anna Maria Hellner, underhållsansvarig mark/projekt
ÖrebroBostäder AB
0707 19 44 22
annamaria.hellner@obo.se

 

 

Tillbaka till Nyheter