fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Nytt samarbete stöttar Sveriges fastighetsägare att nå klimatmålen

ÖrebroBostäder (ÖBO) och Stronghold Invest, ett av nordens största fastighetsbolag, har inlett ett helt nytt samarbete för att tillsammans optimera det energikoncept ÖBO drivit under ett antal år. Den gemensamma målsättningen är att hjälpa Sveriges fastighetsägare, med erfarenheter och klimatsmarta lösningar, att nå klimatmålen inom 100 månader.

ÖBO har under 15 år varit en förebild med sitt arbete där man att på ett industrialiserat tillvägagångssätt gjort stora energibesparingar, men också för sättet att upprätta innovativa affärs- och teknikkoncept som en viktig komponent i att möta framtidens effektbrist. Energikonceptet och systemet för produktion, lagring och delning av energi har bidragit till årligen minskade kostnader med 80 miljoner kronor i det egna beståndet, samtidigt som fastighetsvärdet ökat med 1,6 miljarder.

Vårt samhälle står inför flera stora utmaningar för att kunna klara klimatmålen i Agenda 2030. Fastighetsbranschen måste ställa om till mer klimatsmarta och energieffektiva fastigheter. Variationer i den nationella elproduktionen kombinerat med ett växande elbehov ökar kravet på flexibilitet och optimering, samtidigt som el- och energikostnader når nya rekord. Det krävs nya lösningar som går att implementera i olika branscher där en av utmaningarna är att få ett helhetsgrepp för att undvika suboptimering och inlåsningseffekter.

ÖBO har redan kommit en bra bit på vägen och det nya samarbetet med Stronghold Invest är ett strategiskt steg för att öka kapaciteten och hitta smarta metoder för att växla upp och paketera energilösningar.

-Det känns som vi nu har en samarbetspartner i Stronghold Invest, som både visat intresse, kompetens och engagemang och detta möjliggör att vi kan fortsätta utvecklas inom energiområdet. Vi vill kunna erbjuda stöd och stöttning till andra fastighetsbolag och vi ser samarbete som en viktig del i hela samhällets resa mot att uppnå klimatmålen, säger Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder.

Samarbetet innebär att bolagen tillsammans skapar ramverk, metoder och teknik för att kommersialisera ÖBOs energikoncept. Det ska leda till att fastighetsägare ska kunna reducera
sin elkonsumtion, skapa lokal produktion och etablera kluster av flera fastighetsbestånd som får gemensam teknik för att uppnå större effektivitetsvinster.

Tillbaka till Nyheter