fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Nya hyror för parkeringsplatser

Från och med slutet av april höjer vi hyran på outhyrda parkeringsplatser och den 1 juli för platser som är uthyrda.

ÖBO har granskat hyresnivåerna på parkeringsplatser i Örebro kommun samt i andra regionstäder. Vi ser att våra parkeringshyror generellt ligger lågt och därför har vi sett ett behov av att justera våra hyror.

Efter förhandling har ÖBO och Hyresgästföreningen enats om följande:

  • Den 1 juli 2024 justerar vi hyrorna (de kan höjas eller sänkas) för alla parkeringsplatser/kallgarage. Hyran för varmgarage ändras inte.
  • Om hyran för din parkeringsplats höjs får du 12 månaders rabatt på höjningen. Det innebär att det är först den 1 juli 2025 som du betalar den nya hyran. På hyresavin för juli (som du får i juni) ser du din nya hyra samt rabatten, som vi drar av.
  • Om höjningen blir större än 100 kr/månad fasar vi in den nya hyran, så att du får en mjukstart. Infasningen görs med 100 kr/månad och år, tills den nya hyresnivån nåtts.
  • Redan i slutet av april justerade vi hyran för outhyrda parkeringsplatser.
  • De nya hyrorna för parkeringsplatserna kommer att påverkas av den hyresförhandling som görs varje år.
Tillbaka till Nyheter