fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ny strategi för framtida renoveringar

ÖBOs styrelse har beslutat om en ny renoveringsstrategi. Grunden för den nya strategin är vårt uppdrag att, som ett allmännyttigt bolag, erbjuda olika typer av bostäder med varierade hyresnivåer som möter örebroarnas olika behov och önskemål.

Av ÖBOs drygt 22 000 bostäder byggdes cirka sextio procent mellan 1955 och 1975. Av vårt totala bestånd är närmare 15 000 bostäder i behov av renovering de kommande tjugo åren, i olika omfattning. För ÖBO innebär detta en ekonomisk utmaning.

Men renoveringarna påverkar förstås också våra hyresgäster. I samband med att vi gjort omfattande helrenoveringar har många hyresgäster önskat att vi ska göra renoveringar av ett enklare slag, med färre åtgärder, för att på så sätt hålla nere hyresnivån.

Ny strategi för renoveringar

För att vi även i fortsättningen ska kunna erbjuda våra hyresgäster en variation när det gäller både bostädernas utformning och hyror inför vi därför en ny renoveringsstrategi. Vi ska fortsätta att arbeta med helrenovering, stamrenovering och planerat underhåll, men lägger till en ny nivå, standardrenovering, som är mindre omfattande. De olika renoveringsnivåerna hyressätts utifrån bruksvärdessystemet och i vissa delar kan vi använda våra etablerade rabattstegar.

–Målet är att vi framåt ska göra betydligt fler enklare renoveringar, men vi måste alltid utgå från renoveringsbehovet i de enskilda fastigheterna. Eftersom ett renoveringsprojekt planeras långt i förväg kommer den nya strategin inte att slå igenom fullt ut förrän om något år, men då tror vi att hyresgästerna kommer att se skillnaden, säger Anna-Carin B Magnusson, utvecklingschef på ÖBO.

Fokus på hållbarhet – för dagens och morgondagens hyresgäster

I kommande renoveringar sätter vi även ett större fokus på balansen mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet samt tekniska aspekter för att på så sätt bidra till ett hållbart Örebro. Hållbarhetskalkyler blir därför ett viktigt komplement till de traditionella ekonomiska kalkylerna. Våra fastigheter ska erbjuda hem till dagens, men också morgondagens, örebroare.

–Vi har lyssnat på våra hyresgäster och därför känns det tillfredsställande att nu kunna sjösätta den nya renoveringsstrategin. Vi är övertygade om att den nya strategin långsiktigt kommer att gynna både våra hyresgäster, oss som företag och även bidra till en hållbar stad, säger Ulf Rohlén.

Renoveringsnivåer

1. Underhållsprojekt

Specifika byggdelar renoveras, till exempel tak, fasad, fönster, lägenhetsdörrar, värmesystem, ventilation, el och kök. Byggtiden varierar beroende på vilken byggdel som renoveras. Hyresgästen bor kvar under renoveringen.

2. Stamrenovering

Vatten- och avloppsstammar byts samt badrum renoveras. Hyresgästen bor kvar under renovering.

3. Standardrenovering

Stora delar av husen renoveras, med en byggtid på två till fem månader. Hyresgästen flyttar ut tillfälligt under renovering. Permanent flytt kan förekomma, om en hyresgäst har särskilda behov.

4. Helrenovering

Fullständig renovering med cirka ett års byggtid, då hyresgästen flyttar ut tillfälligt eller permanent under tiden.

Standard- och helrenovering kan i vissa fall kombineras med tilläggsåtgärder, som vi ser är viktiga för att utveckla en stadsdel. Det kan gälla större förändringar av planlösningar, påbyggnader med mera.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)

Utöver renovering och planerat underhåll är hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll en viktig del av vårt underhållsarbete. HLU ingår i hyran och innebär att hyresgästen själv bestämmer om, när och hur man vill förnya hemma. I HLU ingår bostadens ytskikt, vitvaror och köksluckor, som byts ut i olika intervall.

Tillbaka till Nyheter