fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ny hyra för 2024 och 2025

ÖBO och Hyresgästföreningen har kommit överens om ny hyresnivå för 2024 och för 2025.

Överenskommelsen innebär en hyreshöjning på 5,25 procent från och med 1 januari 2024. Vi gör undantag för bostäder med de allra högsta hyrorna, där hyreshöjningen i stället blir 3 procent. Studentlägenheter höjs med 5,25 procent från 1 augusti. Sammantaget ger detta en genomsnittlig hyreshöjning på 5,10 procent.

För 2025 innebär överenskommelsen att vi höjer hyran i genomsnitt med 4,45 procent från och med 1 januari 2025. Vi förhandlar eventuella differentieringar under 2024.

Hyresjusteringen baseras på en sammanvägning av den allmänna kostnadsutvecklingen, de lokala förutsättningarna för ÖBO som bolag. Vi har också i förhandlingarna tagit hänsyn till våra hyresgästers förutsättningar.

Den nya hyran för 2024 syns på hyresavin för februari. Uppgörelsen gäller från och med 1 januari och den retroaktiva delen (för januari) delas upp och läggs på hyresavierna för februari, mars och april.

Hyresjustering 2024

 • Bostadshyran höjs med 5,25 procent från 1 januari 2024. Detta gäller även för förråd, lokaler med förhandlingsklausul och varmgarage.
 • Nyproducerade bostäder med de allra högsta hyrorna får en höjning med 3 procent från 1 januari 2024. Här kan du se vilka adresser som berörs (pdf).
 • Studentlägenheter höjs med 5,25 procent från 1 augusti 2024.
 • För parkeringar och kallgarage pågår sedan tidigare en separat hyresförhandling, som ännu inte är klar. Den kan du läsa mer om här. 

Kvarboenderabatter försvinner med tiden

ÖBO och Hyresgästföreningen är också överens om att fasa ut det system för kvarboenderabatter som ÖBO har idag. I ett första steg halveras rabatterna och över en period om fem år tas rabatterna bort helt.

Femårsrabatt

 • Gäller från och med 1 februari 2024:
  • För dig som redan bor hos ÖBO halveras rabatten (från 50 % av månadshyran till 25 % av månadshyran).
  • Inga nya hyresgäster får kvarboenderabatt.
 • Från och med 1 januari 2029 tas femårsrabatterna bort helt.

Treårsrabatt

 • Från och med 1 februari 2024 halveras rabatten (från 50 % av månadshyran till 25 % av månadshyran).
 • Från och med 1 januari 2025 halveras rabatten ytterligare en gång.
 • Från och med 1 januari 2026 tas treårsrabatterna bort helt.

Genom att ta bort rabatterna stärker vi våra intäkter. Vi kan dock göra punktinsatser i form tidsbegränsade rabatter där de just då behövs, exempelvis vid uthyrning av svåruthyrda bostäder med högre hyra.

Bakgrund

ÖBO står mitt i ett ansträngt ekonomiskt läge, där höga kostnadsökningar starkt påverkar våra förutsättningar att driva vår verksamhet. Under dessa förutsättningar har ÖBO och Hyresgästföreningen enats om en ny hyresnivå som båda parter accepterat, och som vi på ett rimligt sätt anser balanserar ett stort samhällsekonomiskt ansvar med ÖBOs behov av ökade intäkter.

ÖBO är i stort tillfreds med utfallet av överenskommelsen. Vårt behov var betydligt högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Genom att vi slutit ett tvåårigt avtal får vi och våra hyresgäster en större möjlighet att planera över en längre period, vilket vi tycker är positivt.

– Med den här kompromissen tar vi ett samhällsekonomiskt ansvar samtidigt som vi får rimliga förutsättningar för att hantera de utmaningar vi har framför oss. Vi behöver nu göra ytterligare prioriteringar för att klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

Tillbaka till Nyheter