fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Kvarteret Hållstugan förnyas

Under flera år har vi planerat att förnya kvarteret Hållstugan vid Stortorget. Nu närmar sig äntligen startskottet för ombyggnaden. Vi ser fram emot ett nytt modernt kvarter, som erbjuder nya och renoverade bostäder och lokaler.

De äldre byggnaderna i kvarteret Hållstugan har med tiden fått en del tekniska brister och de kommersiella lokalerna behöver moderniseras för att förstärka kvarterets attraktivitet. Nu vill vi förnya och skapa ett attraktivt stadskvarter i ett av Örebros bästa lägen.

Målet är att skapa nya flöden och mötesplatser igenom och inne i kvarteret, bland annat genom att knyta samman Hamnplan med Stortorget på ett tydligare sätt. Vi vill också skapa mer utrymme för boende, arbete, handel och samvaro. Dessutom helrenoverar vi våra befintliga hus i kvarteret och bygger närmare 90 nya bostäder.

Genom förnyelsen blir hela kvarteret en enhet, utan att någon del upplevs som en ”baksida”. På så sätt kan vi tillföra ytterligare värden till de centrala delarna av Örebro.

Våren 2021 startar arbetet och någon gång under 2025 är hela kvarteret klart.

Det här planerar vi

  • Kvarterets inre lokaler (huvudsakligen Willys idag) rivs liksom garaget.
  • Vi bygger ett nytt större garage.
  • Vi skapar nya kommersiella lokaler, utan en galleria.
  • Vi bygger fyra bostadshus ovanpå lokalerna, med ett nittiotal nya bostäder – ett tillskott till utbudet i centrala Örebro.
  • Ovanpå lokalerna utformar vi en terrass med grönytor för de boende i kvarteret.
  • Mot Stortorget byggs ett nytt kontorshus, med en passage mellan Stortorget och det nya, inre torget.
  • Vi renoverar och bygger om Stortorget 15–19 och Trädgårdsgatan 8, och skapar fler bostäder på delar av befintliga kontorsplan.

Förslaget går ut på samråd

ÖBO arbetar med planerna för förnyelsen tillsammans med Castellum, som också äger fastigheter i kvarteret, bland annat Gamla stan. Tillsammans med Arkitektbyrån Brunnberg & Forshed har vi tagit fram ett förslag på en ny utformning av de sydöstra delarna av kvarteret.

För att vårt förslag ska genomföras behöver delar av detaljplanen förändras. Vårt förslag på förändringarna i detaljplanen går ut på samråd via kommunen. Från och med 20 april hittar du det på kommunens hemsida.

Tillbaka till Nyheter