fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Hyresgästernas val blev en oas för lek och aktivitet

Den 15 juni invigdes den omgjorda gården på Höglundagatan 62–68, som nu erbjuder extra mycket aktivitet och lek. Den nya utformningen har sitt ursprung i hyresgästernas egna förslag och beslutsrätt över en budget på 100 000 kronor.

2020 genomförde ÖBO, som ett av de första bostadsbolagen i Sverige, en boendebudget för att ge hyresgäster mer inflytande över sin närmiljö. Nu har vi ett resultat. Den färgstarka gården har utformats för att passa alla åldrar med utegym, lekredskap, hinderbana, sittplatser och grönska.

Vid invigningen kunde man pröva de nya redskapen, spela spel, ta en fika på picknickfiltarna eller grilla korv. Dessutom ordnade Konstbunkern aktiviteter med skapande för barn. (Konstbunkern har målat den nya hinderbanan.)

Boendebudget ger hyresgästerna mer inflytande

Gården på Höglundagatan 62–68 är ett resultat av den boendebudget som ÖBO genomförde 2020. ÖBO arbetar ständigt med att hitta nya metoder för att ge hyresgästerna inflytande över sin boendemiljö och det här är en ny och spännande metod.

Hyresgästerna på Höglundagatan 43–57, 27–41, 34–94, Krukmakargatan 13–37 och Rickardsbergsgatan 1–7 och 2–14 fick ge förslag på temat gemenskap och sedan rösta på de man tyckte bäst om. Vinnaren blev ett utegym, som ÖBO sedan kompletterade med lekmiljöer och grönska.

– Det känns meningsfullt att kunna erbjuda hyresgästerna inflytande genom att de kan ge förslag på förbättringar genom metoden boendebudget. Att det är hyresgästerna, inte vi på ÖBO, som röstar fram det bästa förslaget känns bra, säger Kicki Hendahl, stadsdelsutvecklare hos ÖBO.

Ett stort tack till alla hyresgäster som varit delaktiga i projektet!

Tillbaka till Nyheter