fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Hemförsäkring gav trygghet vid radhusbrand

Måndagen den 6 april började det plötsligt brinna i ett radhus på Skolgatan. Efter att branden släckts kunde man konstatera att alla elva radhus i längan påverkats i någon form och att alla familjer behövde övernatta någon annanstans. Som tur var hade man hemförsäkring.

Ingrid Tekin, till vardags ÖBOs distriktschef i Markbacken och Rosta, kom snabbt till platsen i rollen som TIB, tjänsteman i beredskap. I rollen ingår att man närvarar på en brandplats för att ge de boende information och stöd, samt stöttar räddningstjänsten om de behöver tillgång till lokaler och nycklar.

– En brand är ju alltid svår för den som drabbas, men som tur var skadades ingen, det är ju det viktigaste. Dessutom hade alla hushåll en hemförsäkring, det är en stor trygghet för dem som berörs.

Det är genom sitt försäkringsbolag man får den hjälp man behöver efter en brand, både akut och på längre sikt.

– Den första natten tog flera in på hotell, och då får man ersättning för sina utlägg via hemförsäkringen. Därefter hjälper försäkringsbolaget till att hitta ett mer långvarigt boende, för den som inte kan flytta tillbaka direkt. Det kan handla om att de hyr en bostad hos oss eller någon annan hyresvärd eller bokar boende på annat sätt. När sedan allt är över ersätter försäkringsbolaget de möbler och privata föremål som förstörts, förklarar Ingrid.

I hemförsäkringen ingår också en ansvarsförsäkring. Det träder in om man själv skulle råka orsaka en brand genom oaktsamhet. Utan hemförsäkring kan man annars bli skadeståndsskyldig gentemot fastighetsägare eller grannar.

Redan dagen efter branden på Skolgatan kunde sju av hushållen återvända till sina radhus efter att de röksanerats. Men för fyra familjer blir bortavaron längre, då bostäderna skadats mer.

Du måste ha hemförsäkring när du bor hos ÖBO

När du tecknar avtal med oss måste du visa att du har en gällande hemförsäkring. Den är din ekonomiska trygghet om olyckan är framme, och inte bara vid brand. Om din frys plötsligt går sönder och maten förstörs innan vi hunnit åtgärda felet ersätts du av hemförsäkringen. Likaså om det uppstår en vattenskada hos grannen, som skadar din lägenhet.

Ingen hemförsäkring via ÖBOs hyresavi längre

Har du haft hemförsäkring hos Länsförsäkringar Bergslagen och betalat den via din hyresavi? Den möjligheten upphör på grund av nya EU-regler. Länsförsäkringar kontaktar dig i god tid innan försäkringsperioden tar slut, så att du kan teckna ett nytt avtal hos dem.

Du kan förstås välja ett annat försäkringsbolag, det viktigaste är att du har hemförsäkring.

 

Tillbaka till Nyheter