fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

För en ökad trygghet

Ordet trygghet betyder många olika saker och det finns många olika tankar och känslor kring trygghetsfrågan.

Trygghet kan vara likställt med säkerhet, som att kunna gå hem när som helst utan att riskera att bli rånad, hotad eller våldtagen eller att sova gott om natten utan att vara rädd för inbrott. Trygghet kan också innebära att vara en del i en gemenskap, att inte vara ensam eller att din familj vill dig väl – att du inte blir slagen i hemmet eller utsätts för till exempel hedersförtryck. Trygghet kan även vara rätten att göra egna val utanför den gängse normen, utan att riskera att bli trakasserad eller på annat sätt känna sig utsatt. Alla dessa delar av ordet trygghet är viktiga för ett levande, demokratiskt och öppet samhälle.

Vi känner med och tycker det är bedrövligt att vi idag ser en ökad otrygghet i vårt samhälle. Varje enskild örebroare som känner obehag eller är rädd – är ett misslyckande. Det har på senare tid skrivits mycket om den ökande otryggheten kopplat till boendemiljöer, vilket förstås engagerar oss starkt. Tyvärr ser vi dessa tendenser över hela vårt samhälle och i hela vårt land. Vi på ÖBO är en part i arbetet att minska otryggheten, men vi kan inte vara och vi är inte ensamma om det uppdraget.

Vad gör då ÖBO för att öka tryggheten? Vi jobbar med frågan på flera plan. Fokus för oss är trygghet på gårdar och utemiljöer, trygghet i våra trapphus och källare och trygghet i hemmet. Under de senaste åren har vi lagt över 100 miljoner kronor på just trygghetsåtgärder. På gårdarna byter vi ut gammal belysning och tar bort mörka buskage för att skapa ljusa siktlinjer och få bort känslan av att någon kan hoppa fram ur mörkret. Vårt bestånd är stort, så dessa åtgärder pågår ständigt. I trapphus byter vi underhand ut låsen till digitala och vi övergår mer och mer till tagglås för att slippa kodlås, eftersom koder snabbt kommer i omlopp. Vi ser över belysning i källare för att undvika mörka stråk. För ökad trygghet i hemmet har vi satsningen ”Våga bry dig”, en önskan om att grannar visar omtanke om varandra och våga ringa på om man känner oro för att något inte verkar stå rätt till hos en granne. Vi är också med och ordnar gemenskapsträffar för att grannar ska lära känna varandra bättre, något vi tror är grundläggande för en ökad trygghet. Föreningsliv och det övriga civilsamhället är också en mycket viktig part, där vi exempelvis samverkar med lokala föreningar för att öka vuxennärvaron på kvällstid i våra stadsdelar.

Gängkriminalitet, skjutningar och narkotikahandel är frågor som måste hanteras på en samhällsnivå, där kommunen och polisen har en central roll. Men, även här är ÖBO delaktig. Här finns även problematiken med bus i garage och de som olovligt uppehåller sig i trapphus och källare. Alla parter, Örebro kommun, Polisen, privata fastighetsägare och ÖBO samlas kontinuerligt och rapporterar in aktuella händelser för att respektive aktör ska kunna sätta in relevanta åtgärder. Örebro har därmed en god överblick över trygghetsläget i staden, men uppgiften är komplex och arbetet långsiktigt.

Det vi alla kan vara överens om, är att trygghetsfrågan är viktig och att vi alla tar den på stort allvar. Vi måste fortsätta att tillsammans jobba för att vi får en stad som är trygg att leva och bo i, för oss alla.

Tillbaka till Nyheter