fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Fastighetsägarna tar socialt ansvar

Ett väl fungerande samarbete mellan Örebro kommun och Örebros fastighetsägare var en förutsättning för att framgångsrikt möta de tuffa utmaningarna på det bostadssociala området i kommunen 2017. Det totala behovet av bostäder har under året varit historiskt stort och att ordna fram lägenheter till nyanlända personer som anvisats kommunen samt andra särskilt utsatta målgrupper har ställt krav på extraordinära insatser. Resultat har varit mycket gott.

Nu kan vi konstatera att vi tillsammans klarade utmaningen. Andelen lägenheter som de privata fastighetsägarna bidragit med har ökat med nästan 20 procent från 2016 till 2017. Under 2017 lämnade de cirka 50 lägenheter till Örebro kommuns lokalförsörjningsavdelning, som sedan fördelade lägenheterna till olika målgrupper. Vi på ÖBO lämnade 161 lägenheter år 2016 och under 2017 bidrog vi med cirka 204 bostäder.

Medarbetare på Örebro kommuns Lokalförsörjningsavdelning och enheten Bosättning och ekonomiskt bistånd för nyanlända, har med stor lyhördhet och flexibilitet utfört sin del av uppdraget. Då det är människor det handlar om måste boendelösningarna fungera för familjen, för grannarna och för hyresvärden. Tack vare en tät dialog har man tillsammans snabbt hittat lösningar på de problem som ibland uppstått.

I samverkansgruppen Handslag för Örebro samarbetar ÖBO, de privata fastighetsägarna och branschorganisationen Fastighetsägarna MittNord kring sociala frågor, nyproduktion, miljöutmaningardigitalisering, med mera, för att lära av varandra och tillsammans bli bättre. I en av arbetsgrupperna, Bostad med omtanke, samverkar man kring de bostadssociala frågorna. Frågor som under 2017 stått i starkt fokus.

Tillbaka till Nyheter