fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Spadtag för Askenäs vård- och omsorgsboende

Nu startar vi omdaningen av Askenäs vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder. Förnyelsen är omfattande och innebär att vi river, bygger nytt samt renoverar. När allt är klart våren 2024 finns här totalt 48 moderna och tillgängliga bostäder i vård- och omsorgsboende samt gruppboende.

En renovering och utveckling av boendemiljön i Askenäsområdet har varit efterlängtad under en längre tid. Husen är byggda i slutet av sextiotalet och i stort behov av en översyn.

Våren 2020 stod alla inblandade beredda i startgroparna, men när pandemin tog fart pausades byggstarten. Nu är det till sist dags att påbörja arbetet, men med stor hänsyn till riktlinjer och rekommendationer kring corona. Totalentreprenör är Skanska.

– Efter en mycket utdragen startprocess på grund av pandemin ska det bli skönt att få sätta i gång. Vi har haft flera läckage som gjort husen till en orolig miljö att både bo och arbeta i. Så renoveringen är mycket efterlängtad, säger ÖBOs projektledare, Mats Andersson.

Fastigheten ägs av vårt dotterbolag ÖBO Omsorgsfastigheter. Den hyrs i sin helhet av Örebro kommun, som i sin tur ansvarar för vård- och omsorgsboende samt gruppbostäder.

Ett första spadtag

Onsdagen den 14 april inleddes projektet officiellt, då Carl-Johan Baatz, vice vd ÖrebroBostäder, Helena Norlykke, projektchef Skanska samt Fredrik Jansson, produktionschef Skanska, tog ett första spadtag inför ett fåtal deltagare samt lämnade över fruktkorgar till boende och personal i Askenäs.

– Efter en lång resa där många olika infallsvinklar prövats så känns det extra roligt att nu vara framme vid ett första spadtag för ett modernt Askenäs. Vi har hittat en balans mellan att utveckla befintliga byggnader och att riva till förmån för nyproduktion. Sammantaget skapar detta ett attraktivt boende och anpassade verksamhetslokaler under lång tid framåt, säger Carl-Johan Baatz.

Elisabet Tinglöf, som är enhetschef för Askenäs vård- och omsorgsboende är också glad över att bygget kommer i gång.

– Jag vet att jag talar för samtliga verksamheter när jag säger: ”Äntligen!” Vi ser fram emot nya fräscha lokaler, anpassade efter den verksamhet som vi bedriver. Även utemiljön utformas så att den underlättar för utevistelse, vilket bidrar till stor glädje när det är klart. Den här byggnationen är såklart ett lyft för hela Odensbacken som ort, både som arbetsplats men framför allt för alla som någon gång i livet har en anknytning till oss, antingen för att de själva eller en närstående har behov av vård och omsorg.

Ett omfattande projekt

I maj inleds projektet med nyproduktion av en gruppbostad med sex lägenheter söder om de befintliga husen. Samtidigt startar renoveringen av byggnaden i västra delen, som blir ytterligare en ny gruppbostad.

Under de kommande tre åren berörs alla hus etappvis och de boende kommer att få flytta till andra bostäder under tiden. Ambitionen är inte bara att renovera utan att skapa en rogivande och stimulerande känsla och samt förbättrad funktionalitet i boendemiljön, både ute och inne.

Efter färdigställandet våren 2024 har Askenäs 36 rymliga bostäder i vård- och omsorgsboendet, 12 gruppbostäder, gemenskapsytor, storkök, lokaler för hemtjänst och dagvård samt en trivsam och tillgänglig utemiljö.

– Det är sällan som ordet ”äntligen” använts mer passande än nu. Äntligen kan förnyelsen av Askenäs starta efter så lång tid. Jag vet att detta är efterlängtat och att de boende, personalen och alla i Odensbacken ser fram emot att se när nya Askenäs står klart. Det är en viktig satsning för framtidens vård och omsorg, säger John Johansson (S), kommunalråd i Örebro kommun med ansvar för social välfärd

Illustration: Arkitektur & Byggnadsvård
Foto och film: Alexander von Sydow

Tillbaka till Nyheter