fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Brickebacken får vård- och omsorgsboende

I vår startar bygget av ett nytt vård- och omsorgsboende samt en ny gruppbostad i Brickebacken. Projektet omfattar 100 lägenheter i vård- och omsorgsboende samt en gruppbostad med sex lägenheter. Dessutom skapas lokaler för dagverksamhet, hemsjukvård, hemvård och restaurang med tillhörande tillagningskök. Till sommaren 2026 kan kommunen ta dem i bruk. Totalentreprenör är Consto.

Idag finns inget vård- och omsorgsboende i Brickebacken – för boende i området är det positivt att ett sådant nu skapas. Även stadsdelen som helhet gynnas, då personal, hyresgäster på boendet och besökare kan nyttja de butiker och verksamheter som finns i centrum. När boendet står klart beräknas närmare 100 personer arbeta där, dessutom tillkommer personal inom hemsjukvård, hemvård och förebyggandeområdet.

Muamer Sepic, verksamhetschef på Örebro kommun inom socialförvaltning, område vård & omsorg, säger:

– Spännande och kul med ett nytt vård- och omsorgsboende i Brickebacken som vi hoppas ska bli en positiv del i området där vi i nuläget saknar den här typen av boende. Vi ser att vi därmed kommer vara bättre rustade för att möta det ökande behovet av vård- och omsorgsplatser och samtidigt fortsätta vår väg mot fler moderna och nya vård- och omsorgsboenden som kan möta våra äldres behov.

– Lokalförsörjningsavdelningen på Örebro kommun ser fram emot att, tillsammans med ÖBO och Consto, starta arbetet. Vi ställer höga krav på skapande av en bra boendemiljö där våra medborgare kan trivas, säger Marie Hillius, lokalplaneringschef på Örebro kommun.

Fokus på boendekvalitet och arbetsmiljö

Fastigheten ägs av ÖrebroBostäders dotterbolag ÖBO Omsorgsfastigheter. Den hyrs i sin helhet av Örebro kommun, som ansvarar för vård- och omsorgsboende samt gruppbostad.

I huset kommer flera verksamheter ta plats: vård- och omsorgsboende fördelade i tio avdelningar, gruppbostad, lokaler för dagverksamhet för äldre, tillredningskök och restaurang samt lokaler för hemvård och hemsjukvård.

– Vi har lagt stor vikt på att skapa ett effektivt hus som ska möjliggöra samarbete mellan avdelningar. Tanken är trivsamma bostäder och en effektiv och bra arbetsmiljö, på så klokt sätt som möjligt. I det arbetet har ÖBO, kommunens lokalförsörjningsavdelning och berörda verksamhetschefer alla varit delaktiga, berättar Malin Sandell, förvaltare på ÖBO Omsorgsfastigheter.

En miljömässigt sund byggnad

Huset miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Johan Rosvall och Anders Nygren är ÖBOs projektledare respektive projektutvecklare med ansvar för byggprojektet. Anders förklarar:

– Certifieringen görs genom en noggrann kontroll utifrån sexton olika indikatorer som rör energianvändning, innemiljö och material. För att öka energieffektiviteten installerar vi solceller på taket och tillför kyld tilluft genom borrade energihål (omvänd bergvärme). Vi har också granskat vilken klimatpåverkan olika materialval medför. Därför väljer vi exempelvis grön betong, som ger ett lägre koldioxidavtryck jämfört med den traditionella.

Naturinspirerad utemiljö

Huset byggs i en grön miljö mellan Tallrisvägen och Saxons park. Här skapas en skogs- och naturinspirerad utemiljö utifrån platsens förutsättningar, med ett konstprojekt i den norra delen av tomten. Runt husen finns en stor trädgård med olika rumsbildningar för en varierad miljö, bland annat upphöjda odlingslådor, sittplatser samt plats för utomhusevenemang. Målet är att skapa en trivsam, inspirerande och funktionell utemiljö för boende och personal.

Fakta om projektet

Byggstart våren 2024. Färdigställs våren 2026, med inflyttning till sommaren 2026.

  • Totalentreprenör: Consto AB
  • Arkitekt: Clarus Arkitekter AB

Vård- och omsorgsboende

100 bostäder:

  • 98 ettor, 31,5 kvadratmeter
  • 2 tvåor, 54 kvadratmeter, för parboende

De små lägenheterna har pentry med skåp, kyl och möjlighet att ha kokplatta eller kaffebryggare. De större har fullvärdiga kök.

Tillagningskök med restaurang i huset. Hyresgästerna har möjlighet att äta i sin bostad, gemensamt i matsalen på avdelningen eller i restaurangen.

Gruppbostäder

  • Sex bostäder med eget kök, 44–55 kvadratmeter, samt personalutrymmen.
Tillbaka till Nyheter