fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Bokslutskommuniké 2017

ÖrebroBostäder AB (ÖBO) redovisade idag sitt bokslut för 2017. Företagets preliminära resultat efter finansiella poster för 2017 blev 213 mkr, vilket ska jämföras med 139 miljoner kronor för 2016.

Resultat

Årets resultat efter finansiella poster blev 213 mkr. Utfallet är bättre än föregående år och väsentligt bättre än budget. Största förklaringen är reavinsten från försäljningen av 306 studentlägenheter i Tybble som gav 106 mkr.

Investeringarna har totalt uppgått till 842 miljoner kronor (877 mkr under 2016), varav 288 avser nyproduktion. Det innebär bland annat att 337 bostäder var i produktion per den 31 december 2017. Av årets färdigställda bostäder på totalt 248 lägenheter, märks 102 lägenheter på Peppargatan, 78 lägenheter i Brickebacken samt 55 lägenheter på Gäddestavägen i Karlslund.

Några nyckeltal för 2017

  • Soliditeten uppgår till 24,75 (24, 23) procent.
  • Totalavkastning på totalt fastighetskapital uppgick till 18,70 procent.
  • Marknadsvärdet på samtliga fastigheter uppgick till 26 755 mkr (22 127).
  • Antal lägenheter uppgår till 22 532 (22 610)
  • Resultatet i dotterbolagen, ÖBO Omsorgsfastigheter och Västerporten Fastigheter AB uppgick till 31 respektive 9 mkr.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna i dotterbolagen uppgick till 1 610 mkr.
Tillbaka till Nyheter