fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Boinflytande med barn och unga

ÖBO har under 2020 avsatt en budget där barn och unga som bor hos oss bestämmer vad pengarna ska användas till.

Barn fyller i önskemål om vad som kan förbättras i deras närområde på röda vykort

I varje stadsdel finns totalt 100 000 kronor, varav 75 000 kronor ska gå till fysiska förändringar och 25 000 kronor till aktiviteter. Barnen bjuds in att helt själva, utan påverkan från någon vuxen, önska vad de vill förändra och förbättra i närområdet där de bor.

Under sommaren anordnas olika sommaraktiviteter där detta boinflytandearbete är en av aktiviteterna. Barnen och ungdomarna som deltar kan på plats lämna in förslag till ledarna genom att skriva eller rita på våra boinflytandekort som finns på plats.

Förslag kan lämnas in på:

  • Fritidsgården 52:an i Baronbackarna
  • Fritidsgården i Vivalla
  • Föreningen Trädets och Partnerskap Örebros sommaraktiviteter i Brickebacken
  • Skateparken i södercity
  • Sommar i Parken, Örnsköldsparken i Markbacken
  • Sommar i Vivallaparken
  • Vivallabadet
  • VOX-badet i Varberga

Barnkonventionen är lag i Sverige och det innebär bland annat att barn och unga har rätt att vara med och påverka sin livsmiljö där de bor. De har också rätt till en meningsfull fritid. Hela 25% av våra hyresgäster är under 20 år och vi förvaltar och påverkar i hög grad deras boendemiljö.

I slutet av augusti går vi igenom alla förslag och genomför sedan de förslag som budgeten räcker till. Men även de förslag som inte genomförs i år är värdefulla för oss. På så vis kan vi bli bättre på att satsa på sådant som barn och unga vill ha.

Tillbaka till Nyheter