Hoppa till huvudinnehållet

Ansvariga chefer

Ledningsgrupp
Ansvarig Mobilnummer Telefonnummer Epostadress
Ulf Rohlén
VD
0707-19 43 08 019-19 43 08 Mejla
Carl-Johan Baatz
Vice VD
0707-19 42 97 019-19 42 97 Mejla
Anna-Carin B Magnusson
Utvecklingschef
0707-19 42 91 019-19 42 91 Mejla
Harriet Arnold
Chef kommunikation & marknadsföring
0707-19 44 57 019-19 44 57 Mejla
Jan Dahlkvist
Byggchef
0707-19 42 19 019-19 42 19 Mejla
Karin Nordmark
HR-chef
0707-19 43 07 019-19 43 07 Mejla
Oliver Hagvall
Chef ekonomi & administration
0707-19 42 10 019-19 42 10 Mejla
Per Åberg
Chef bostad
0707-19 43 15 019-19 43 15 Mejla
Petter Runesson
Chef fastighetsservice, IT & säkerhet
0707-19 44 46 019-19 44 46 Mejla
Distriktschefer
Ansvarig Telefonnummer Epostadress
Andreas Hammarbäck
Varberga-Oxhagen
019-19 42 60 Mejla
Erika Johansson
Brickebacken-Student
019-19 42 47 Mejla
Håkan Lundmark
Norrby
019-19 43 75 Mejla
Ingrid Tekin
Rosta-Markbacken
019-19 42 07 Mejla
Peter Hovlund
Vivalla-Baronbackarna
019-19 43 34 Mejla
Regina Lenkel
Centrum-Tybble
019-19 43 11 Mejla
Gruppchefer
Ansvarig Telefonnummer Epostadress
Maria Nordhag
Gruppchef, ÖBO Senior och ombyggnadssamordnare
019-19 44 70 Mejla
Michael Gustavsson
Gruppchef, ÖBO Lokaler
019-19 42 00 Mejla