Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Ansvariga chefer

Ledningsgruppen
Ulf Rohlén
VD
0707-19 43 08 019-19 43 08 Mejla
Anna-Carin B Magnusson
Chef utveckling
0707-19 42 91 019-19 42 91 Mejla
Björn Forsberg
Chef ekonomi & administration
0707-19 42 33 019-19 42 33 Mejla
Carl-Johan Baatz
Förhandlings- och uthyrningschef
0707-19 42 97 019-19 42 97 Mejla
Harriet Arnold
Chef kommunikation & marknadsföring
0707-19 44 57 019-19 44 57 Mejla
Jan Dahlkvist
Byggchef
0707-19 42 19 019-19 42 19 Mejla
Karin Nordmark
HR-chef
0707-19 43 07 019-19 43 07 Mejla
Per Åberg
Chef bostad
0707-19 43 15 019-19 43 15 Mejla
Petter Runesson
Chef fastighetsservice, IT & säkerhet
0707-19 44 46 019-19 44 46 Mejla
Distriktschefer
Andreas Hammarbäck
Varberga-Oxhagen
019-19 42 60 Mejla
Erika Johansson
Brickebacken-Student
019-19 42 47 Mejla
Håkan Lundmark
Norrby
019-19 43 75 Mejla
Ingrid Tekin
Rosta-Markbacken
019-19 42 07 Mejla
Peter Hovlund
Vivalla-Baronbackarna
019-19 43 34 Mejla
Regina Lenkel
Centrum-Tybble
019-19 43 11 Mejla
ÖBO Lokaler
Michael Gustavsson
Gruppchef
019-19 42 00 Mejla