Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Jobba på ÖBO

Vill du jobba på ÖBO? Här arbetar du för att möta människors behov i alla delar av livet. Vi löser inte allting själva, men vi är en betydelsefull drivkraft i de samarbeten som känns viktiga för oss och för våra hyresgäster. Att vara en del av oss innebär att du är med och bygger, inte bara hem, utan även bidrar till ett bättre liv för alla i Örebro.

Gör karriär hos oss

ÖBO påverkar du din karriär samtidigt som du påverkar vardagen för många andra. ÖBO är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Det ger dig som arbetar här goda möjligheter att utvecklas och göra karriär hos oss. Dessutom har vi jättegott kaffe!

Våra värderingar

Som medarbetare på ÖBO är det fyra värdeord som vi vill ska känneteckna vårt arbete.

  • Människors lika värde – Vi bemöter alla människor med respekt och värdesätter olikheter.
  • Miljöansvar – Vi minskar systematiskt företagets miljöpåverkan, underlättar för våra hyresgäster att leva klimatsmart och erbjuder sunda boendemiljöer.
  • Samhällsansvar – Vi bidrar till en hållbar och attraktiv stad där vi tar ett stort socialt ansvar.
  • Öppenhet – Vi kännetecknas av en öppen kommunikation, vi lyssnar och tar till oss ny kunskap för att möta omvärldens förändringar.

Känns det spännande? Sök bland våra lediga tjänster!