Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Vivalla ungdomsparlament

ÖBO och Västerporten arbetar tillsammans med stadsdelsutveckling i Vivalla. I vårt arbete är det viktigt att vi lyssnar på framtidens röster. Därför bjuder vi in cirka 100 ungdomar från Vivalla att delta i vårt ungdomsparlament.

I Vivalla Ungdomsparlament ges ungdomar möjlighet att vara med och påverka i sin egen stadsdel. Tillsammans kan vi skapa bra förutsättningar för ett tryggt, hållbart och attraktivt Vivalla med stolta invånare.

Vivalla Ungdomsparlament

Vad är Vivalla Ungdomsparlament?

De unga är experter på sin egen stadsdel och sitt närområde, och vet vad som fungerar bra och mindre bra. Vi vill ta del av ungas kunskaper tillsammans med drömmar och förhoppningar om framtiden. Ungas synpunkter och idéer är viktiga för oss.

Vivalla Ungdomsparlament består av 100 ungdomar som ses tre-fyra gånger per år. Tillsammans jobbar vi med utvecklingsfrågor om Vivalla, både ur ett kortare och ur ett längre perspektiv. Under våra träffar arbetar deltagarna i grupper på 7-8 personer och diskuterar aktuella frågeställningar.

Det här har vi gjort hittills

Parlamentet har haft tre fysiska samlingar sedan starten i november 2019, varav en träff hölls utomhus i mindre grupper till följd av rådande corona-restriktioner. Vi har även anordnat en workshop kring belysning samt haft en digital träff under hösten 2020.

Vi har arbetat med ämnen som trygghet, belysning utomhus, olika mötesplatser och deras betydelser samt möjligheten att utöva spontanidrott i stadsdelen. Det sistnämnda har resulterat i att vi bygger en ny multiarena i de västra delarna av Vivalla. Initiativet till den kommer helt och hållet från deltagarna i parlamentet och det är också de som gemensamt har diskuterat fram vilken typ av multiarena samt underlag det ska vara.

På grund av rådande omständigheter finns just nu inga kommande träffar med Vivalla Ungdomsparlament inplanerade. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och bjuder därför inte in till fysiska träffar så länge det finns risk för smittspridning.