Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Vi blickar ut i Europa

European housing network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av ett stort antal bostadsbolag från flera europeiska länder. Den gemensamma nämnaren är att vi alla är till allmän nytta.

Förutsättningarna skiljer sig åt när det gäller lagstiftning, våra olika roller på marknaden med mera. Vad som förenar oss är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle på flera olika plan.

Vi vill lära oss mer och dela med oss av våra erfarenheter med varandra. Vi här i Örebro är en del av Europa. Det som händer ute i Europa påverkar oss här hemma. Eurhonet är ett bra nätverk för att vi bättre ska förstå hur andra länder i Europa jobbar och se vilka förutsättningar de har. Tillsammans kan vi också påverka hur EU ser på bostadsmarknaden.