Google Tag Manager

Träd och gröna utemiljöer

ÖBO har många fastigheter och stora grönområden fördelat runt om i Örebro, därför det är viktigt att vi aktivt bidrar till mer ekosystemtjänster.

Hösten 2021 antogs ÖBOs nya riktlinjer för utemiljö som i korthet beskriver vad vi behöver göra för att förstärka stadens ekosystemtjänster. Vår trädplan blev färdigställd våren 2022 och den beskriver hur träden ska förvaltas hållbart över tid. Vi förvaltar idag ca 14 000 träd och alla träd finns nu inventerade i vår kartdatabas. I våra strategier för att stärka befintligt trädbestånd innefattar både inventering av befintliga träd, nyplantering och ett funktionsdrivet driftarbete.

Större träd ger mer ekosystemtjänster

Träd fungerar som en grön lunga för staden. De ger skugga för människor och hus och de skuggar asfalten under varma sommardagar. Stora träd skyddar mer än mindre träd, därför måste vi vara rädda om våra stora träd.

Träd på parkeringar är viktiga för att dämpa den urbana ”värmeöeffekten”, med asfalt som annars står solbelyst under sommaren och skapar högre temperaturer. Dessutom dämpas regn av stora trädkronor och trädens rötter absorberar vatten. Allt det sammantaget betyder att träd i staden är livsviktiga för allas vårt välbefinnande.

Vi kommer fortsätta arbetet med en riktad strategi för en grön och livskraftig stadsmiljö. Just nu planerar vi för återplantering av de träd som förlorades i snöfallet under våren 2022.

Plantering vid nybyggnation

ÖBO planterar alltid träd vid nybyggnation av bostäder. För att säkerställa att även nybyggda områden blir gröna och klimatanpassade arbetar vi för att:

 • Så stora växtbäddar som möjligt byggs, även på bjälklag
 • Artval tar hänsyn till ståndort och växtbädd – rätt växt på rätt plats!
 • Artvalen tar hänsyn till ÖBOs och kommunens övriga trädbestånd
 • Planering av belysning, mark, ledningar och rör tar hänsyn till trädens utbredning.

Örebro kommuns policy för träd tillämpas på alla områden som rör fastigheter och träd i företaget.

Vid önskemål om trädfällning och större beskärningar

Det händer att hyresgäster, bovärdar eller områdesansvarig framför en önskan om att ett träd behöver fällas eller att en större gren ska tas bort för att den utgör en risk för fastighet eller boende. Alla beslut om trädfällning och större beskärningsarbeten fattas av ÖBOs trädgrupp. Har du ett önskemål som berör träd, skicka en felanmälan via ÖBO-appen eller mina sidor. För att felanmäla träd väljer du:

 • Vad vill du felanmäla: Övrigt, felanmälan
 • Utrymme: Gården
 • Enhet: Grönområde
 • Detalj: Träd
 • Problem: Den här punkten hoppar du över.
 • Beskriv sedan felet i fritext.
 • Bifoga gärna en bild.

Felanmälan skickas vidare till trädgruppen. Om vi beslutar om fällning så bokförs det alltid. För att säkerställa att vi inte gör av med mer biomassa än vi producerar behöver vi bokföra trädfällningar kontra trädplanteringar. Alla fällda träd noteras därför i ÖBOs träddatabas.