Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Socialt ansvarstagande

Förutom att förvalta och utveckla våra fastigheter tar vi ett socialt ansvar, och bidrar vi till att skapa goda livsvillkor och en trygg miljö för alla som bor och verkar i Örebro.

Vi gör bland annat satsningar för trygghet och mot arbetslöshet. Här följer några exempel på vad vi gör.

ÖBO växer tillsammans med barn och unga

Hela 25 procent av våra hyresgäster är under 20 år. Vi förvaltar och påverkar i hög grad dessa barn och ungas boendemiljö, och med den rollen följer ett stort ansvar.

Vi arbetar aktivt med att stärka och utveckla våra relationer tillsammans med de barn och unga som bor hos oss. Vi vill lära känna varandra, och lära oss av varandra. Det gör vi genom en rad olika aktiviteter, allt från en enstaka träffar till långvariga projekt och till och med anställningar.

Exempel på aktiviteter:

  • Sommar och Vinter i Vivallaparken. Lovaktiviteter för barn och unga där också ungdomar engageras och arbetar som handledare.
  • Ungdomstrainee i syfte att få fler unga in på arbetsmarknaden. Ungdomar mellan 18 och 21 år som bor i Vivalla får chans att jobba hos oss under en tvåmånadersperiod. Samtidigt som man lär sig om bovärdsrollen får man även lära sig mer om övriga delar av vår verksamhet.
  • Miljödag tillsammans med Brukets skola i Markbacken. Pedagogisk information om avfalls- och miljöhantering, där vi sedan tillsammans plockar och sorterar skräp i stadsdelen.
  • Handledarutbildningar med unga ledare.

Snabbare väg till jobb för nyanlända

Vi vet att det i genomsnitt tar sju år för en nyanländ att komma in på arbetsmarknaden. Det är slöseri med både tid och kompetens.

Vanligtvis är goda språkkunskaper ett krav för jobb, men vi har vänt på perspektiven. Vårt lokalvårdsteam får hjälp av ordinarie personal för att lära sig jobbet, och förbättrar samtidigt sina kunskaper i svenska. Efter 11 månaders anställning är personerna väl rustade inom lokalvårdsområdet och har förhoppningsvis utvecklats så bra i sin svenska att de har goda chanser att gå vidare till andra anställningar.

Personer ur lokalvårdsteamet städar i ett trapphus.

Våga bry dig

ÖBO har antagit en policy som vi valt att kalla Våga bry dig. Vår policy utgår från det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver, med målet är att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera.

Olovlig uthyrning i andra hand

I takt med att olovlig andrahandsuthyrning blivit vanligare i bostadsbristens Örebro finns det risk att det flyttar in personer som stör eller inte bryr sig om att vårda bostaden. För den som hyr i olovligt i andra hand är det ofta ett boende under osäkra villkor, kanske med alldeles för hög hyra. Och dessutom sätts kösystemet ur spel.

Sedan 2015 arbetar med att undersöka omfattningen och reda ut vilka som egentligen bor i våra bostäder. Sedan dess har vi frigjort cirka 130 lägenheter per år, som istället kan hyras ut till vår befintliga bostadskö.