Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Samspel med intressenter

ÖBO som allmännyttigt bolag ska vara nyttiga för ägaren, kunderna och samhället. Tillsammans utvecklar vi verksamheten på ett ansvarsfullt och affärsmässigt sätt som är gynnsamt för alla.

Mångfald berikar och förenar

Mine Örebro är ett nätverk för företag och organisationer som tillsammans verkar för ökad mångfald och inkludering i arbetslivet. MINE står för Mentorship, Inspiration, Networking och Education och det är dessa fyra grundpelare som organisationen vilar på. Verksamheten startade 2003 i Malmö och finns nu också som en systerförening i Örebro. Örebros vision är att korta sträckan mellan nya svenskar och ett första jobb. Mentorsprogram, utbildningar och föreläsningar är några av de tjänster som erbjuds. ÖBO deltar i Mine genom mentorsprogrammet. Be a friend of Mine.

Alla vinner på sociala krav i upphandlingar

Sociala krav är en självklar del i ÖBOs, och även många andras, sätt att arbeta och det är ett bra verktyg för att kunna påverka en hållbar samhällsutveckling. Att ställa sociala krav i en upphandling innebär att den upphandlade parten ska vara en aktiv part i en arbetsmarknadssatsning, där arbetslösa får chans till praktik, utbildning eller jobb.

Som en del av den efterfrågade tjänsten/entreprenaden ingår att leverantören/entreprenören i genomförandet bidrar till att långtidsarbetslösa personer närmar sig arbetsmarknaden. Att skapa möjligheter för de som står långt ifrån arbetsmarknaden innebär utveckling och mervärde för såväl de aktuella personerna som för staden som helhet. Det kan också bli en möjlighet för leverantören att knyta till sig engagerade medarbetare som bidrar till verksamheten på ett positivt sätt.

Boendebyggarna

ÖBO var först ut i landet med sociala upphandlingar i ett om- och nybyggnationsprojekt i Vivalla, som vi kallade boendebyggare. I oktober 2017 sattes punkt för den första delen av förnyelsearbetet, och det stod klart att målet uppnåtts. Det totala antalet deltagare i projektet boendebyggarna blev 69 arbetslösa vivallabor och av dem fick 20 en anställning.

Byggarbetare