Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Miljöansvar

Klimat- och miljöfrågan är bland de viktigaste vi har idag och något vi måste hjälpas åt tillsammans för att förbättra. Tillsammans med våra hyresgäster gör vi på ÖBO aktiva val för att minska klimatpåverkan på olika sätt.

3 prioriterade mål

Vi har bestämt oss för tre områden som vi vill fokusera på som medför störst påverkan på miljön idag.

Mål 1. Klimatsmarta lösningar

Fram till 2019 ska vårt koldioxidutsläpp minska med minst 50 procent, räknat från utgångsläget vi hade år 2005. För att nå dessa mål ska:

  • utsläppen från användningen av fjärrvärme minska med 20 procent.
  • utsläppen från användningen av el minska med 43 procent.
  • utsläppen från våra tjänstebilar minska med 70 procent.
  • utsläppen från maskiner och redskap ska minska med 15 procent.
  • utöver detta ska ÖBO generera minst 40 GWh egenproducerad energi.
Elmaskin

Ett exempel på hur vi arbetat mot att uppfylla detta mål är att vi  byter ut alla våra trädgårdsmaskiner till eldrivna maskiner. Målet är att uppnå 100 procent eldrivet. Och fördelarna är många. Förutom den lilla miljöpåverkan dessa maskiner har i jämförelse med de bränsledrivna, så vibrerar de mindre, låter mindre och de är säkrare i drift.

Mål 2. Vi bygger för framtiden

Det byggs och renoveras för fullt i Sverige och inte minst i Örebro. Vad vi bygger in i våra hus och hur det påverkar oss är en viktig fråga. Därför vill vi att minst 85 procent av  våra byggmaterial ska vara godkänt enligt SundaHus miljödata. Vi granskar och byter ut material som inte uppfyller de krav vi ställer i den mån det är möjligt.

Mål 3. Sortera rätt, det är lätt

Målsättningen är att vi till utgången av 2019 ska ha en fungerande matavfallssortering på minst 95 procent av alla hämtningsställen. Totalt har ÖBO 630 insamlingsställen för hushållsavfall, av dessa har 570 en fungerande utsortering av matavfallet.

Ett exempel på hur vi arbetat med detta mål är att vi tillsammans med Örebro kommun och Black Knights producerat tre filmer om att sortera sitt hushållsavfall.