Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Ekonomisk hållbarhet

Vi ser våra fastigheter som långsiktiga investeringar. Genom ansvarsfull fastighetsförvaltning i kombination med en stabil ekonomisk utveckling kan vi ha hållbara och attraktiva bostäder under många år.

De senaste åren har byggtakten i Örebro varit bland de högsta i Sverige. Eftersom inflyttningen till Örebro är hög finns det också ett behov av fler bostäder.

  • Under 2017 har vi renoverat 233 bostäder i större ombyggnationsprojekt (ROT) i Markbacken, Vivalla, på norr och i södercity.
  • Under 2018 färdigställs ytterligare 255 bostäder i större renoveringar i Varberga, Vivalla, i södercity och på norr.
  • Totalt har vi haft ungefär 500 nya bostäder i produktion under 2017, av vilka vi färdigställde 235 på Gäddestavägen, Peppargatan samt Grankottevägen.
  • Två nybyggnadsprojekt står klara under 2018: 70 lägenheter på Honolulugatan och 54 nya bostäder på Tunnelgatan.

Hyresrabatt ger fler chans att välja nybyggt

Örebro växer och det byggs nya bostäder, men samtidigt tycker många att det är för dyrt att hyra en nybyggd bostad. Därför har vi skapat en ny hyresmodell som gör att fler har råd att hyra en nybyggd bostad. Samtidigt kan vi fortfarande agera affärsmässigt, ta vårt samhällsansvar och bygga fler bostäder.

Modellen innebär att vi ger en hyresrabatt under de tio första åren. Räntan låses under tio år och en rabattrappa gäller under samma tioårsperiod. Hyresrabatten minskar efter hand och år elva är hyran tillbaka på samma nivå som man skulle haft med traditionell hyressättning.

Modellen säkerställer att vi inte riskerar att fastighetsvärden måste skrivas ner, samtidigt som vi minskar risken för att hyresgäster ska tvingas flytta från sin nya bostad på grund av en tuff ekonomisk situation.

Tabell hyresmodellen