Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Ett hållbart ÖBO

Vårt Örebro är bra för alla örebroare. En plats där livsmiljön präglas av att vi alla får möjlighet att leva ett gott liv och känna oss trygga. Oavsett ålder, ursprung eller social tillhörighet. Tillsammans bygger vi vår gemensamma och hållbara framtid.

Vi har arbetat med hållbarhet sedan starten, långt innan andra företag började tala om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Att bidra till ett hållbart Örebro är en väsentlig del av uppdraget från vår ägare kommunen.

Våra stadsdelar ska vara attraktiva för våra hyresgäster att bo i. Därför stöttar vi olika aktiviteter och evenemang i våra stadsdelar, engagerar oss i arbetsmarknadsprojekt och minskar stadigt vår klimatpåverkan. Allt detta bidrar till att Örebro blir en bra stad att leva och bo i – nu och i framtiden.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2020.

Agenda 2030

2015 antog FN handlingsplanen Agenda 2030 och 17 globala hållbarhetsmål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vi på ÖBO ska självklart göra vårt bästa för att dessa mål ska nås, och riktar våra krafter till de mål där vi kan bidra mest och göra faktisk nytta.

Tre globala hållbarhetsmål som vi fokuserar på:

  • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål 11: Hållbara samhällen och städer
  • Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Dessa har varit utgångspunkten när vi arbetat fram våra affärsmål för 2020-2024.