Hoppa till huvudinnehållet

Ett hållbart ÖBO

Vårt Örebro är bra för alla örebroare. En plats där livsmiljön präglas av att vi alla får möjlighet att leva ett gott liv och känna oss trygga. Oavsett ålder, ursprung eller social tillhörighet.

ÖBO som bostadsbolag kan, genom att ta kloka och långsiktiga beslut, vara en viktig part för att vi alla ska kunna leva i en hållbar stad. Genom att göra intresse- och väsentlighetsanalyser kan vi under hand staka ut riktningen för vår verksamhet. Vi jobbar efter tre huvudområden: social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Under 2021 har några hållbarhetsfrågor visat sig mer väsentliga för oss:

  1. Klimat och energi
  2. Trygghet
  3. Arbetsmiljö och hälsa
  4. Socialt engagemang
  5. Prisvärda bostäder och lokaler
  6. Stabil ekonomi.

Vi ser också att de gröna värdena i vår stad är centrala för en hållbar utveckling och även ett systematiskt återbruk i våra renoveringsprojekt.

Våra stadsdelar ska vara attraktiva för våra hyresgäster att bo i. Därför stöttar vi olika aktiviteter och evenemang i våra stadsdelar, engagerar oss i arbetsmarknadsprojekt och minskar stadigt vår klimatpåverkan.

Allt detta bidrar till att Örebro blir en bra stad att leva och bo i – nu och i framtiden.

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021.

Agenda 2030

2015 antog FN handlingsplanen Agenda 2030 och 17 globala hållbarhetsmål som fram till 2030 ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid. Vi på ÖBO ska göra vårt bästa för att dessa mål ska nås, och riktar våra krafter till de mål där vi kan bidra mest och göra faktisk nytta.

Tre globala hållbarhetsmål

Tre globala hållbarhetsmål har varit utgångspunkten när vi arbetat fram våra affärsmål för 2020-2024.

  • Mål nummer 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • Mål nummer 11: Hållbara städer och samhällen
  • Mål nummer 13: Bekämpa klimatförändringarna

Illustration med tre globala hållbarhetsmål, nummer 8, 11 och 13