fbpx Hoppa till huvudinnehållet

Parkeringsregler

För dig som hyr parkering eller använder våra besöksparkeringar finns parkeringsregler uppsatta.

Du får bara parkera på parkeringsplatser, på övrig mark är det parkeringsförbud. Fordonet du parkerar ska stå innanför parkeringsrutan, måste gå att köra och inte får inte vara skrotfärdigt. Vi samarbetar med parkeringsföretaget Aimo Park som kontrollerar att parkeringsreglerna hålls.

Garage och carport

 • Här kan du parkera din personbil och om det får plats även din motorcykel, moped eller cykel.
 • I carport och i vissa garage är det tillåtet att förvara fyra extra bildäck, om det finns plats. Om du är osäker på vad som gäller vid din parkeringsplats kan du kontakta oss.
 • Du får byta däck och städa din bil invändigt.

Tänk på att du inte får:

 • Ställa upp husvagn, husbil eller släp.
 • Ladda elbil i motorvärmare eller vanligt eluttag. De är inte dimensionerade för att klara av den typen av laddning och medför en ökad brandrisk.
 • Använda garaget som förråd eller verkstad.
 • Utföra större reparationer, byta olja eller liknande.
 • Tvätta ditt fordon i eller utanför garaget.
 • Förvara gasol, bilbatterier eller brandfarliga vätskor.
 • Hyra ut garageplatsen i andra hand utan tillstånd från ÖBO.
 • Använda diesel- eller bensinvärmare i garaget.

Parkeringsplats

 • Här kan du parkera din personbil, motorcykel eller moped.
 • Byta däck och städa din bil invändigt.

Tänk på att du inte får:

 • Ställa upp husvagn, husbil eller släp.
 • Ladda elbil i motorvärmare eller vanligt eluttag. De är inte dimensionerade för att klara av den typen av laddning och medför en ökad brandrisk.
 • Utföra större reparationer, byta olja eller liknande.
 • Tvätta ditt fordon på eller i anslutning till din parkeringsplats.
 • Lämna kvar motorvärmarkabel när du inte använder den. En ansluten motorvärmarkabel kan ge elstötar.
 • Hyra ut parkeringsplatsen i andra hand utan tillstånd från ÖBO.

Skottning

Du ansvarar själv för att skotta din parkeringsplats och framför ditt garage eller din carport.

Frågor och svar om parkering

Får jag ladda bilen i motorvärmaruttaget?

Nej, du får inte ladda elbilen i motorvärmaruttaget. De är inte dimensionerade för att klara den typen av laddning och medför en ökad brandrisk.

Kan ÖBO byta motorvärmare till en elbilsladdare?

Vi byter inte ut en motorvärmare mot en elbilsladdare rakt av. Anledningen är att befintligt elnät och kablar till motorvärmare inte är dimensionerade och anpassade för att klara av den ökade belastningen som elbilsladdarna medför. Därför är det inte hållbart att byta motorvärmarstolpar mot elbilsladdare rakt av, utan det krävs en större ombyggnation i elnätet för att det ska fungera. Vi satsar istället på att bygga större ansamlingar av elbilsladdare (laddkluster) för att kunna tillföra fler elbilsladdare till våra hyresgäster.

Kan jag hyra parkering hos ÖBO fast jag inte är hyresgäst?

Det går fint att hyra parkeringsplats eller garage hos oss, även om du inte hyr en bostad av oss.  Enda skillnaden är att det tillkommer 25 % moms på hyran om du inte bor hos oss, i enlighet med gällande skatteregler.

Var kan jag parkera permobil eller elscooter?

Permobil och elscooter ska förvaras i lägenheten. I vissa stadsdelar finns anvisade platser med eluttag som går att hyra, kontakta oss om du undrar hur det ser ut där du bor.

Det råder nolltolerans i trapphuset vilket innebär att du inte får förvara några saker där. Trapphuset är din och dina grannars väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner, och en brand där kan få stora konsekvenser. Därför måste trapphuset hållas rent från brännbart material.