Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Ombyggnation och renovering

När ett hus närmar sig 50 år räcker det inte med det vanliga underhållet, då behövs en mer omfattande renovering. Därför bygger vi om och planerar för större ombyggnationer i en del av våra fastigheter och stadsdelar.

En stor del av husen i vårt bestånd är byggda mellan 1950 och 1980 och i behov av att byggas om och renoveras. Det är nödvändigt för att husen och lägenheterna ska hålla i många år till. Ett hus hinner vara många örebroares hem under sin livstid.

Omfattande renovering

Vid en större ombyggnation byter vi ut det mesta inne i väggarna: rörstammar, elledningar och ventilation. I samband med att vi river i väggar renoverar vi också kök och badrum. Ofta måste vi byta fönster och dörrar samt förbättra tillgängligheten både i och till bostäderna.

Vi gör även insatser för att öka trygghet och trivsel, exempelvis genom att sätta in elektroniska låssystem och förbättra utemiljön.

Energibesparande åtgärder är både ett viktigt fokusområde och lagkrav när vi bygger om.

Därför bygger vi om

På grund av många tekniska brister:

 • Ledningarnas livslängd är slut
 • Vattenskador
 • Dåliga fönster, tak och fasader
 • Hög energiförbrukning
 • Bristande utvändig dränering

Andra viktiga skäl:

 • Vi vill ha nöjda hyresgäster
 • Trygghet och säkerhet
 • Bättre inomhusklimat
 • Nya lagar och regler att förhålla oss till
 • Modern standard
 • Långsiktiga och attraktiva bostäder
 • Lägre framtida underhåll
vardagsrum

Hyran påverkas

När vi renoverar och bygger om påverkas hyran och du får en hyreshöjning. Hur mycket hyran höjs förhandlas mellan ÖBO och Hyresgästföreningen.

Hyreslagen reglerar hur hyran för en lägenhet ska fastställas. Hyran sätts utifrån bruksvärdet, som är grunden till all hyressättning av bostadslägenheter. Det är en modell där vi jämför lägenhetens egenskaper efter ombyggnation med likvärdiga lägenheter i Örebro för att kunna sätta en ny hyra. Egenskaper som påverkar bruksvärdet kan exempelvis vara storlek, planlösning, läge, modernitetsgraden, reparationsstandarden och tillgången till tvättstuga eller förråd.

Rabattstege

För att göra det möjligt att för fler att flytta tillbaka erbjuder vi återflyttande hyresgäster en rabatt under några år. Rabatten dras i regel av på hyran, i form av en rabattstege, där rabatten minskar efterhand.

Vi hjälper till med boendet

Under tiden vi genomför större renoveringar kan hyresgästen oftast inte bo kvar under tiden. ÖBOs ombyggnadssamordnare hjälper personligen den som bor i en lägenhet som ska renoveras.

barnfamilj

Chans till nytt boende

Om man vill flytta till en annan lägenhet permanent, så hjälper vi till att hitta ny bostad. Kanske har behoven förändrats och man vill ha en mindre lägenhet eller en bostad i ett hus med hiss eller närhet till service.

Flytta tillbaka efter renoveringen

För den som vill flytta tillbaka efter renoveringen ordnar vi en tillfällig bostad under byggtiden. Det finns sedan möjlighet att flytta tillbaka till samma lägenhet som innan, eller till en större eller mindre lägenhet i kvarteret.

Hjälp med det praktiska kring flytten

Beroende på hur situationen ser ut kan vi hjälpa till med det praktiska på olika sätt. Det kan exempelvis vara flytt av bohag med en flyttfirma eller ersättning vid flytt på egen hand. Vi ersätter kostnader för flytt av telefoni och bredband samt adressändring.

Boinflytande och delaktighet

ÖBO samarbetar med Hyresgästföreningen gällande hyresgästers inflytande vid renoveringar, genom ett boinflytandeavtal. Inför större renoveringar och ombyggnationer får de boende information om vad vi planerar, och möjlighet att tycka till om åtgärder eller ge förslag. Allt kan man som boende inte påverka, men mycket kan man ge synpunkter på.