fbpx Hoppa till huvudinnehållet

Laddning – elbil och laddhybrid

ÖBO har i dagsläget ett antal parkeringsplatser med möjlighet att ladda elbil eller laddhybrid. De kommande åren planerar vi att skapa fler parkeringsytor med ansamlingar av elbilsladdare, så kallade laddkluster.

En ökad efterfrågan på parkeringsplatser med laddmöjlighet, och vår ambition om att ha ett modernt och attraktivt bostadsbestånd, gör att vi vill erbjuda våra hyresgäster och besökare möjlighet att ladda elbil. Med flera laddplatser samlade på ett och samma ställe, kan vi ge fler hyresgäster utökade möjligheter att ladda sin elbil.

Vi erbjuder två typer av laddningsalternativ:

  • Privat laddplats: Du hyr en egen parkeringsplats med ladduttag och betalar en månadsavgift för parkeringsplatsen. Du betalar även för den el du använder, som debiteras separat.
  • Öppen laddplats: Parkeringsplatser med ladduttag som delas med andra bilister. Här kan du ladda din bil vid behov, och betalar för den el du använder.

Hyreslediga laddplatser

Vi bygger fler laddplatser

Vi arbetar med att se över befintlig infrastruktur och tillföra fler ansamlingar av elbilsladdare, så kallade laddkluster, de kommande åren. När vi bygger nytt eller renoverar våra hus i större omfattning förbereder vi alltid för elbilsladdning på parkeringsplatserna, och tillskapar ett visst antal laddplatser. Vår målsättning är att 15 procent av vårt parkeringsbestånd ska ha laddkapacitet till 2025.

Möjlighet att lämna intresse

Du som är intresserad av att ha en laddplats i ditt närområde har möjlighet att lämna intresse. I takt med att vi ser att det finns ett större intresse i ett visst område, ser vi över möjligheterna att bygga fler laddkluster. Var vi kan bygga laddkluster beror på:
  • hur stort intresset är.
  • förutsättningarna i området.
  • förutsättningarna i elnätet.
Du lämnar att intresse finns genom att kontakta oss. Vi behöver då veta i vilket område du är intresserad av att hyra en laddplats. Observera att en intresseanmälan inte innebär att vi bygger om din befintliga parkeringsplats till en laddplats. En intresseanmälan ger oss underlag att skapa fler laddkluster i områden där vi ser att intresse finns. Laddplatserna hyrs sedan ut som vanligt via vårt uthyrningssystem.

Priser

Månadshyran för parkeringsplatsen varierar beroende på läge och typ av parkering. Du hittar de aktuella priserna i vårt uthyrningssystem. Priset för elen är 2,50 kronor per kWh. På våra öppna laddplatser, som i dagsläget finns i Rosta, kostar det 5,20 kronor per kWh att ladda bilen.

Frågor och svar om elbilsladdning

Får jag ladda bilen i motorvärmaruttaget?

Nej, du får inte ladda elbilen i motorvärmaruttaget. De är inte dimensionerade för att klara den typen av laddning och medför en ökad brandrisk.

Kan ÖBO byta motorvärmare till en elbilsladdare?

Vi byter inte ut en motorvärmare mot en elbilsladdare rakt av. Anledningen är att befintligt elnät och kablar till motorvärmare inte är dimensionerade och anpassade för att klara av den ökade belastningen som elbilsladdarna medför. Därför är det inte hållbart att byta motorvärmarstolpar mot elbilsladdare rakt av, utan det krävs en större ombyggnation i elnätet för att det ska fungera. Vi satsar istället på att bygga större ansamlingar av elbilsladdare (laddkluster) för att kunna tillföra fler elbilsladdare till våra hyresgäster.

Jag bor i villa hos ÖBO. Kan jag beställa elbilsladdare till min parkeringsplats?

Du som hyr en villa hos ÖBO och har parkeringsplats i direkt anslutning till din bostad har oftast förutsättningar för att vi ska kunna installera en elbilsladdare till befintlig el i byggnaden.

Anmäl ditt intresse genom att kontakta oss, så utreder vi möjligheten att installera en elbilsladdare hemma hos dig. Det är inte tillåtet att beställa och installera en egen laddare, beställningen ska göras via ÖBO.

Du betalar sedan en månadsavgift för laddaren. Tillvalet tillhör bostaden och följer hyresutvecklingen.

När vi installerar elbilsladdare till villa behöver huvudsäkringen höjas upp, vilket innebär en högre abonnemangsavgift från ditt elnätsbolag.