Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Boinflytande

Det är du som är hyresgäst som är experten på att bo just precis där du bor! Därför är det viktigt att du har möjlighet att vara med och påverka ditt boende och din närmiljö.

Vilka idéer vill du förverkliga där du bor? Genom en bra dialog och boinflytande förbättrar vi tillsammans våra boendemiljöer. Odlingsgrupper, förbättringar i tvättstugan, turneringar, workshops med mera.

Sökbara pengar för boinflytande

Under året delar ÖBO och Hyresgästföreningen ut projektmedel till projekt som bidrar till integration och arbetar för ett mer socialt sammanhållet Örebro. 2019 prioriteras projekt som vänder sig till unga och unga vuxna.

Projekten ska skapa möten mellan människor med olika bakgrund, i olika åldrar och med olika intressen och fokusera på gemenskap, trygghet, engagemang och inflytande. Det kan vara ett litet eller stort projekt.

boinflytande

Kriterier vid beslut

  • Grad av delaktighet.
  • Att vi får geografisk spridning av projekten i staden.
  • Hur många hyresgäster projektet når.
  • Balans mellan åldersgrupper.
  • Att projekten möjliggör effekter på längre sikt, att projekten är innovativa.
  • Att projekten främjar samverkan.

Alla kriterier behöver inte vara uppfyllda för att ansökan ska beviljas.

Ansökningsblankett – Sökbara boinflytandepengar

Hyresgästföreningen och ÖBO beslutar tillsammans om vilka projekt som kan få stöd. När aktiviteten är genomförd görs en uppföljning om hur det gått.