Du är här: Startsida / Gröna ÖBO / Sortera rätt / Farligt avfall

Farligt avfallSortera farligt avfall

Förenklat kan man säga att farligt avfall är skräp som kan ge allvarliga skador på vår miljö och/eller människans hälsa om det hanteras på ett felaktigt sätt. Det kan t ex vara oljespill, kemikalier, elektronik eller medicin. Om produkterna är märkta med varningstexter som miljöfarlig, hälsovådlig eller förvaras oåtkomligt för barn är de ofta klassade som farligt avfall och ska då hanteras varsamt.

Farligt avfall får inte slängas bland de vanliga soporna eller spolas ut i avloppet. Varken restavfallshanteringen eller våra vattenreningsverk klarar av att fånga upp gifterna som finns i det farliga avfallet, vilket gör att det sprids vidare ut i vår miljö, t ex till våra sjöar eller ut i luften.

Alla varor och produkter som ska kasseras och som innehåller elektronik är klassade som farligt avfall. Denna typ av avfall är ur miljösynpunkt den viktigaste att sortera ut och hantera på rätt sätt. Elektriska produkter innehåller oftast farliga ämnen som tungmetaller eller flamskyddsmedel. Genom att lämna all uttjänt elektronik till återvinning förhindrar du att gifterna i produkten sprids till vår miljö.

Det är viktigt att produkterna inte monteras eller slås sönder. Efter insamlingen lämnas de vidare för demontering och trasiga produkter försvårar arbetet och ökar risken för skador och felhantering.

Återvinningscentraler
Större elektriska produkter (som t ex TV-apparater och stereoanläggningar) kan antingen lämnas som grovsopor eller lämnas direkt till Atleverket eller någon av återvinningscentralerna i kommunen. Mindre produkter kan lämnas på samma ställen men även i ett antal butiker runt om i kommunen (några exempel på mottagningsplaster är COOP Forum Lillån och Clas Ohlson).

Runt om i kommunen finns ett antal återvinningscentraler, på dessa plaster kan du kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall. Här hittar du information om stationernas placering och öppettider.

Exempel på farligt avfall och hur det ska hanteras:

- Läkemedel, mediciner och kanyler lämnas kostnadsfritt apoteket.

- Bekämpningsmedel mot tex insekter, råttor och ogräs ska lämnas till en återvinningscentral.

- Olja, lacknafta, färgrester, limrester, fotokemikalier ska lämnas till en återvinningscentral.

- Litet el- och elektronikavfall lämnas antingen på en miljöstation eller i boxar för småelektronik.

- Stora el- och elektroniksaker (dammsugare, mikrovågsugnar, dator, TV) lämnas vid återvinningscentralerna eller vid Atleverket.

- Batterier lämnas i batteriboxar eller till en återvinningscentral.

- Bilbatterier kan lämnas på återvinningscentralerna eller på försäljningsställen av nya bilbatterier.

- Lysrör, lampor mm. lämnas i speciella boxar i miljöbodarna eller på en återvinningscentral.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se