Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

ÖrebroBostäder efterskänker två månadshyror till drabbade företagare i coronas spår

Vi tar ansvar för allas vår gemensamma stad, Örebro. Därför togs ett beslut om att göra en snabb insats för att ge ett hopp till de företagare som idag står inför en akut svår situation och en oviss framtid.

Den senaste utvecklingen visar oroväckande tydligt att det coronavirus som löper som en farsot över världen inte bara gör människor sjuka och belastar vår sjukvård – det dränerar även ekonomin för vissa av våra lokalhyresgäster. Det vi alla upplever just nu är en unik situation där en tydlig konsekvens är de stora intäktsförluster som många företagare nu verkar gå till mötes.

ÖBO som fastighetsägare vill i detta läge inte bara stå och titta på. Det fanns en möjlighet att bidra och därför togs beslutet att ge två månadsfria hyror (april och maj) till utsatta företagare som står i en svår och oöverblickbar ekonomisk situation. Om det därmed kan hjälpa några av lokalhyresgästerna att ta sig igenom en ekonomisk kris, är det i det långa loppet gynnsamt för alla parter. Insatsen gäller för ÖBO och Västerportens lokalhyresgäster.

ÖBO har, i samråd med branschorganisationer så som City Örebro, gjort en bedömning över vilka som främst behöver insatsen och till de kunder som anses särskilt drabbade. Det handlar till exempel om restauranger och caféer, butiker med inriktning på sällanköpsvaror, såsom kläder, blommor och liknande.

Målet är att försöka undvika ett ännu svårare ekonomiskt läge i Örebro längre fram och det syns som ett affärsmässigt och klokt beslut. Åtgärden ger samtidigt ÖBO ett handlings-utrymme att följa utvecklingen och se vilka subventioner/stödpaket som riktas från myndigheter för att stötta verksamheter i Örebro och andra orter i Sverige.

Läs vårt pressmeddelande här.

Tillbaka till Nyheter