fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

ÖBO planerar för en omorganisation

Med anledning av att det idag blivit en medianyhet att ÖBO planerar för en omorganisation, skulle vi vilja förtydliga den informationen. ÖBO har under året gjort en organisationsanalys för att se hur vi ska möta en allt mer föränderlig omvärld. Vi vill både förbättra relationen med dig som kund, samtidigt som vi på sikt vill vi effektivisera vår organisation för att kunna möta en mer pressad ekonomi.

Nu är vi i slutfasen av detta arbete och kommer i början av nästa år kunna beskriva mer om hur vår nya organisation ser ut och hur vi framöver kommer kunna hjälpa dig som kund hos oss med den service som du behöver.

Kundfokus

Vi ser i våra senaste kundnöjdhetsmätningar att det finns delar där vi kan utveckla och förbättra vårt arbete gentemot dig som kund. Vår organisation och vårt sätt att arbeta är ett mycket viktigt verktyg för att lyckas med detta. Den gamla bovärdsrollen görs om och ersätts bland annat med fastighetsvärdar som får ett större fokus på att kunna fixa enklare reparationer i våra lägenheter. Fastighetsvärdar och fastighetsskötare bildar team och jobbar ihop i ett begränsat område. På så vis kommer vi även fortsatt ha en stark lokal närvaro och finnas nära dig som hyresgäst. 

Samtidigt vill vi framöver erbjuda fler digitala tjänster som ger frihet att uträtta ärenden närhelst du själv vill. Vi ska stärka vårt kundcenter för att kunna möta efterfrågan på service på ett snabbare sätt. Vi förändrar våra visningar så att den hyresgäst som ska flytta själv visar sin bostad för intresserade. Detta gör att både den boende och den som vill titta på lägenheten kan välja en tid som passar dem bäst, utan att vara hänvisade till kontorstider. I vissa fall kommer ÖBO också i fortsättningen att visa lediga lägenheter.

Nya förutsättningar

Vår omvärld förändras också i en allt snabbare takt och det skapar nya förutsättningar och nya behov, både för oss som organisation och för vårt erbjudande till dig som kund. Förändringarna innebär stora investeringar och satsningar inom bland annat klimatomställningen och digitalisering. De senaste årens allt tuffare ekonomiska situation gör att vi behöver göra avvägda prioriteringar och hitta nya arbetssätt för att optimera våra kostnader. För att möta dessa utmaningar behöver vi anpassa och effektivisera vår organisation och på några års sikt minska vår personalstyrka med cirka 10 procent. Detta ska göras med naturliga avgångar, ingen personal sägs upp.

Förändringar och anpassningar till nya förutsättningar är en naturlig del av ett företags verksamhet. Vi är örebroarnas eget bostadsbolag som erbjuder hem för dig. Vårt mål är att du som hyresgäst ska uppskatta vår service och trivas hos oss.

Tillbaka till Nyheter