Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Hyran är klar för 2020

ÖBO och Hyresgästföreningen har enats om en ny hyresnivå för 2020. För de flesta innebär överenskommelsen en hyreshöjning på 1,97 procent från och med 1 januari.

Det här gäller från och med 1 januari 2020:

 • Hyran för de flesta bostäder höjs med 1,97 procent.
 • Hyran för garage och parkeringar höjs med 1,97 procent.
 • Hyran för lokaler med förhandlingsklausul höjs med 1,97 procent. Övriga lokaler höjs enligt villkoren i avtalen.
 • Hyran för studentbostäderna i Varberga och Vivalla höjs med 1,97 procent från och med 1 januari. Hyrorna för övriga studentbostäder höjs med 1,97 procent inför terminsstarten i augusti 2020.
 • Hyran för 600 lägenheter med en relativt hög hyresnivå (se nedan) höjs med 1 procent:
  Adolf Mörners plan 3–9
  Fredsgatan 20 B
  Gäddestavägen 4 A–E
  Hindergårdsgatan 12
  Karlslundsgatan 23 A–E
  Lertagsgatan 56–58
  Meijerhelmsgatan 6–10
  Peppargatan 8–20
  Restalundsvägen 24–36
  Skolgatan 8 A i Vintrosa
  Slottsgatan 6 E
  Slottsgatan 42
  Varbergagatan 22, 25, 33 och 63
  Visgatan 17

Höjning för januari och februari

Hyran för januari och februari skickades ut utan hyreshöjning. Hyreshöjningen för dessa månader läggs därför till på din hyra för mars.

Ökande kostnader

Hyresjusteringen baseras på kostnadsutvecklingen för ÖBO och en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Både på kort och lång sikt är det främst kostnaderna för vårt stora underhållsbehov som ökar. Det påverkar avskrivningar, räntor och underhållskostnader. För 2020 har vi även ökade driftkostnader, till exempel på grund av ökande taxor för vatten och avlopp.

– Vi är i det stora hela nöjda med utfallet av årets överenskommelse. Vårt yrkande var högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Efter att ha anpassat 2020-års budget ser vi ändå att vi har god möjlighet att klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

Tillbaka till Nyheter