Hoppa till huvudinnehållet

Genom att använda obo.se accepterar du vår användning av cookies

Höjd hyra för studentbostäder från 1 augusti

Från och med den 1 augusti höjs hyran för ÖBOs studentbostäder med 1,97 procent. Hyran för studentbostäder i Varberga och Vivalla höjdes dock redan 1 januari, samtidigt som övriga bostäder.

Hyresjusteringen baseras på kostnadsutvecklingen för ÖBO och en bedömning av den samhällsekonomiska utvecklingen. Både på kort och lång sikt är det främst kostnaderna för vårt stora underhållsbehov som ökar, vilket påverkar avskrivningar, räntor och underhållskostnader. För 2020 har vi även ökade driftkostnader, till exempel på grund av ökande taxor för vatten och avlopp.

– Vi är i det stora hela nöjda med utfallet av årets överenskommelse. Vårt yrkande var högre, men i en förhandling behöver man vara beredd på att hitta kompromisser. Efter att ha anpassat 2020-års budget ser vi ändå att vi har god möjlighet att klara våra resultatmål, säger Ulf Rohlén, vd på ÖBO.

Tillbaka till Nyheter