fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Utmaningar med sociala krav vid upphandling

Att kunna försörja sig själv, det är den enskilda faktor som ger störst nytta för samhället och för individen. Så resonerade ÖBO när vi för drygt tolv år sedan började ställa sociala krav i våra upphandlingar, i form av praktikplatser för arbetslösa.

Kraven innebär att entreprenören som vinner en upphandling förbinder sig att samarbeta med oss och andra parter genom att ta emot långtidsarbetslösa som praktikanter. Under 2022 har vi aktivt jobbat med sociala klausuler i våra upphandlingar och ställt skarpa krav på visst antal praktikanter eller dialogkrav i samband med upphandlingar.

Svårt att nå arbetslösa

Tyvärr visade det sig under 2022 svårt att hitta praktikanter till våra upphandlade projekt. Ajdin Gurda, boendeutvecklare på ÖBO, förklarar:

– Vår främsta samarbetspartner, Förvaltning för utbildning, försörjning och arbete (FUFA,) har haft färre inskrivna i sin verksamhet. Via Arbetsförmedlingen fick vi hjälp att arrangera en ”praktikmässa” där vi presenterade praktikplatser hos våra leverantörer för ett 80-tal arbetslösa, vilket resulterade i några praktikanter. Några ytterligare praktikanter hittade vi via Rusta och matcha-företag, externa företag som anlitas av Arbetsförmedlingen för att matcha arbetslösa till studier eller jobb.

Trots alla insatser lyckades vi bara tillsätta cirka 35 procent av våra redan upphandlade praktikplatser, främst inom bygg och lokalvård. Det väckte frågan om det är värt att fortsätta att ställa sociala krav. I praktiken innebär tomma praktikplatser att vi inte får ”valuta för pengarna” – varje praktikplats som vi upphandlat innebär en extra kostnad för ÖBO, då leverantören räknar in tidsåtgång för handledning samt kostnader för arbetskläder och utrustning.

Vi fortsätter arbetet

Trots svårigheterna bestämde vi att under 2023 fortsätta att ställa kravet på praktikplatser i samband med upphandlingar, utan skarpa krav på visst antal platser, men däremot med ett krav på dialog. Vi vet att sociala krav är ett effektivt verktyg, våra leverantörer vill ta emot praktikanter, det finns många långtidsarbetslösa och alla är överens om att praktikplatser är en bra väg in på arbetsmarknaden.

– För närvarande pågår samtal med flera aktörer med målet att förhindra att långtidsarbetslösa faller mellan stolarna. Vår förhoppning är att vi under 2023 kan ge fler örebroare värdefull praktik och ny erfarenhet att lägga till i sitt cv, säger Ajdin.

Sociala krav hos ÖBO

  • 2013 startade första gruppen Boendebyggarna, i en arbetsmarknadssatsning där ÖBO, Skanska, Arbetsförmedlingen och andra företag samarbetade för att ge arbetslösa Vivallabor chans till praktikplatser genom förnyelsen av sin stadsdel.
  • 2013 beslutade vi att införa sociala krav i så många av våra upphandlingar som möjligt.
  • 2023 firar Boendebyggarna tio år.

På bilden ovan:
Win Maung Htein fick praktik hos Skanska, i projektet Boendebyggarna. Det ledde så småningom till en fast tjänst.

Tillbaka till social hållbarhet