fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Ny strategi bakom ÖBOs första standardrenovering

2021 antog ÖBO en ny strategi för renoveringar. Genom att i fler projekt göra mindre omfattande insatser kan vi få mer variation i bostäderna, bättre ekonomi och hålla nere kostnaderna. De klassiska ROT-renoveringarna ersätts i många fall av de lite enklare standardrenoveringarna.

I slutet av 2022 handlade vi upp vårt första projekt enligt standardnivå, där vi bygger om 78 lägenheter på Ekängsgatan 3–21, med byggstart våren 2023.

Emil Ring, gruppchef byggprojektledning, förklarar hur projektet skiljer sig mot tidigare renoveringsprojekt:

– Skillnaden handlar framför allt om kortare byggtid, färre omfattande åtgärder och därmed lägre hyreshöjning. Inne i lägenheterna renoverar vi badrum, kök, de flesta ytskikt samt tekniska system. I resten av huset minimerar vi åtgärderna med fokus på husets främsta renoveringsbehov samt energieffektiviseringsåtgärder. Det betyder att hyresgästerna bara behöver flytta trapphusvis till ersättningslägenheter under ett par månader.

Kort avstånd mellan byggare och boende

Den stora utmaningen är de korta ledtiderna i projektet, där byggtiderna är begränsade och måste anpassas till tajta ut- och inflyttningar. Närheten mellan byggarbetsplatsen och de boende kräver extra planering. Vi behöver hålla första standardrenovering ett högt byggtempo samtidigt som arbetsplatsen ska vara säker för hyresgästerna och störningarna ska minimeras för dem som bor kvar i huset.

– Kommunikationen med de boende är central, och vi har arbetat fram nya modeller för hur detta ska fungera samt förstärkt vår projektorganisation, förklarar Emil.

ÖBO kommer att ha stort fokus på standardrenoveringsprojekt framöver, men även göra helrenoveringsprojekt i de fall där husens ålder och skick kräver en mer omfattande renovering.

Porträtt Emil Ring, ÖBOs Gruppchef bygg.

Emil Ring, gruppchef bygg på ÖBO.

ÖBOs renoveringsstrategi

Av ÖBOs närmare 23 000 bostäder är ungefär 60 procent byggda mellan 1950 och 1970-talen. Av dessa är 7 000–10 000 i behov av renoveringar de närmaste åren. Det är en utmaning att med en hållbar ekonomi kunna hantera det stora renoveringsbehovet. Det går heller inte att låta bli att renovera när husen har stora behov. Samtidigt vill hyresgäster att vi gör fler renoveringar av ett enklare slag för att kunna hålla nere hyrorna. Därför har vi tagit fram en ny renoveringsstrategi, som utgår ifrån fyra renoveringsnivåer: underhållsprojekt, stamrenovering, standardrenovering och helrenovering.

Tillbaka till ekonomisk hållbarhet