fbpx
Hoppa till huvudinnehållet

Flera vägar till ökad trygghet

Som det största bostadsföretaget i Örebro spelar ÖBO en viktig roll för tryggheten i staden. Vi vill och kan ta ett stort ansvar, men vi kan inte göra det enbart på egen hand.

Under en längre tid har vi sett en ökande otrygghet hos våra hyresgäster. Därför fick Peter Hovlund, områdeschef och trygghetssamordnare på ÖBO, i uppdrag att utreda hur vi arbetar med trygghetsfrågorna.

– En slutsats var att vår oroliga omvärld kräver att vi jobbar mer och bredare. Därför har vi under året initierat ett samarbete med polis, kommunen och de privata fastighetsägarna i Örebro. Det har resulterat i en gemensam lägesbild och ett närmare samarbete mellan fastighetsägare är i startgroparna, förklarar Peter.

Peter Hovlund, områdeschef i Vivalla lutar sig mot en tegelvägg.

Peter Hovlund, områdeschef och trygghetssamordnare hos ÖBO, tror på samarbete för att skapa ett tryggare Örebro.

Internt kunskapslyft

I utredningen såg vi att ÖBO gör mycket för att öka hyresgästernas trygghet och det finns ett starkt engagemang hos personalen. Men vi måste höja kunskapsnivån och följa rutiner i högre grad. Som ett led i arbetet skapades därför ett trygghetsråd med medarbetare från olika enheter i ÖBO-koncernen. Som ett första steg i ett allmänt kunskapslyft har alla fastighetsskötare deltagit i föreläsningar om företagets trygghetsarbete.

Teknik och människor

Under 2022 har vi fortsatt att prova tekniska innovationer. Dessa utvärderas och blir med tiden ett bra komplement i det trygghetsskapande arbetet. Men teknik kan inte ersätta människor. Under hösten har flera trygghetsvandringar genomförts i våra stadsdelar, som resulterat i ett antal förslag på åtgärder. Här är delaktighet från boende och lokala föreningar A och O.

Ungdomar ger nya perspektiv

Under sommaren anställdes fem studenter, i ett samarbete med Örebro Universitet. Deras uppdrag var att på ett innovativt sätt hjälpa oss framåt i vårt trygghetsarbete. Resultatet av detta blev förslag på ett antal tekniska lösningar, men också en kombination av teknisk innovation och ökad social kontakt mellan grannar. Under sommaren var vi även delaktiga i Örebro Universitets feriepraktikprojekt ”Summer College” där en grupp ferieungdomar fick i uppgift att utforska äldres trygghet utomhus. De gjorde ett fint arbete som gav oss flera konkreta tips.

Tekniska åtgärder 2022

  • Passersystem: 20 mkr
    Har bytts/kompletterats i delar av norr, centrum, väster och Oxhagen.
  • Ny belysning: 19 mkr
    Bland annat i delar av Vivalla, Baron- backarna, Markbacken, Brickebacken, Adolfsberg, centrum, Grönsångargatan, Garphyttan och Vintrosa.
  • Nya dörrar: 6 mkr
    Bytts på många adresser i Oxhagen, Rosta och på väster.
Tillbaka till social hållbarhet