Du är här: Startsida / Om oss / Vår organisation

Vår organisationSå här vi ser ut på insidan

ÖBOs organisationssnurra

 

KUNDCENTER & UTHYRNING möter både befintliga och nya kunder i sin verksamhet. Kundcenter tar emot samtal från våra hyresgäster, svarar på alla typer av frågor samt ansvarar för ÖBOs växel och reception. Uthyrning sköter uthyrning av bostäder, garage, parkeringsplatser och förråd. Enheten ansvarar också för hyressättning, bostadssociala frågor samt Interiörbutiken, som hanterar kundernas val när det är dags för underhåll.

ÖBO LOKALER har kundansvar för alla lokalhyresgäster. De ansvarar för uthyrning, ombyggnation och underhåll av alla lokaler och kontor i ÖBOs bestånd.

FASTIGHETSSERVICE är vår största enhet med närmre 200 anställda. Fastighetsservice bedriver fastighetsskötsel: lokalvård, skötsel av grönytor, reparationer inom snickeri och vvs, eltjänster, installationer och service av vitvaror, inneklimat och energieffektiviseringar. De genomför OVK-besiktningar, har fordons- och maskinverkstad samt utför interna måleritjänster.

IT ansvarar för IT-utveckling, datadrift och kommunikationsteknik.

BOSTADs organisation är indelade i sex distrikt med bovärdskontor utspridda över hela vårt bestånd. För att kunna arbeta för våra hyresgästers bästa vill vi finnas nära till hands.

  • Brickebacken–Student–Östernärke–Adolfsberg
  • Centrum–Tybble–Ladugårdsängen
  • Norrby–Lillån–Glanshammar
  • Rosta–Markbacken
  • Vivalla–Baronbackarna
  • Varberga–Oxhagen–Garphyttan

Distrikten har totalansvaret för fastigheterna och servicen till bostadshyresgästerna. De har intäkts- och kostnadsansvar och svarar för nyckeltalsuppföljning och är beställare av tjänster internt och externt. Bovärdar sköter bland annat visningar, besiktningar och servicebesök. De har ett administrativt ansvar för sina lägenheter såsom vakansgrad, energianvändning och omflyttning. Bovärdarna har också ansvar för att fastighetsskötseln sköts på bästa sätt. Dessutom finns på Bostad specialister organiserade i den Bosociala enheten samt Underhållsplanering & fastighetsdokumentation.

FASTIGHETSUTVECKLING arbetar främst med ny- och ombyggnationsprojekt och består av fyra grupper, Projektledning Bygg, Projektledning Installation, Projektutveckling samt Bygg- & måleriservice. Enheten hanterar allt från utredningar i tidigt skede, ny- och ombyggnadsprojekt samt överlämning till förvaltning, men även vvs- och elprojekt, akuta byggåtgärder, beställning av lägenhetsunderhåll och måleriservice.

UTVECKLING ansvarar för fastighetsköp och försäljning, fastighetsekonomi och verksamhetsutveckling. Enheten driver och förvaltar miljö, kvalitets- och hållbarhetsfrågor.

EKONOMI & ADMINISTRATION består av Redovisning som sköter den företagsövergripande ekonomin, redovisning samt rapportering. Dessutom finns Hyresredovisning som arbetar medhyresfordringar och kravrutiner och Inköp som ansvarar för upphandlingar enligt LOU. Kontorsservice svarar för vaktmästeri och cafeteria.

FINANS ansvarar för företagets finansiering och låneportfölj.

KOMMUNIKATION & MARKNADSFÖRING ansvarar för frågor som rör intern och extern information och kommunikation. Övriga fokusområden är marknadsföring, omvärldsbevakning, mediakontakter, marknadsanalyser, varumärkesvård och marknadsaktiviteter.

HR ansvarar för personalfrågorna med uppdrag att driva, utveckla och genomföra processerna som syftar till att attrahera nya medarbetare att söka sig till oss och att utveckla och behålla befintliga medarbetarna. I enhetens uppdrag ingår också hantering av löner,pensioner och försäkringar. Enheten är en stödfunktion till övriga enheter inom bolaget.

Dotterbolagen

VÄSTERPORTEN FASTIGHETER I ÖREBRO AB har till syfte att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser på väster i Örebro. Bolaget ska bidra till detta bland annat genom att samverka med olika aktörer. Genom att utveckla befintliga fastigheter och skapa nya ska Västerporten göra det möjligt för människor, organisationer och föreningar att mötas och utvecklas, vilket i sin tur skapar möjligheter till nya jobb.

ÖBO OMSORGSFASTIGHETER AB har till uppdrag att förvalta fastigheter med omsorgsboenden för äldre och för personer med funktionsnedsättning, bostäder som sedan Örebro kommunblockhyr.

ÖBO HUSAREN AB uppför och förvaltar fastigheter för moderbolagets verksamheter.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se