Du är här: Startsida / Om oss / Utlämnande av allmänna handlingar

Utlämnande av allmänna handlingarBegäran om utlämnande av allmänna handlingar


Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess.
Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.
Om du vill begära att ÖBO ska göra utlämnande av allmänna handlingar kan du med fördel mejla till ÖBO på  kundcenter@obo.se och beställa de handlingar du önskar.
Ange så tydligt du kan vad vilka handlingar du begär ut, i vilket format du begär ut dem (papperskopior, elektroniskt etc), hur du vill ha dem levererade (kopior av handlingar kan levereras på olika sätt; mejl, fax, postas eller avhämtas i receptionen på ÖBOs huvudkontor) samt hur du vill betala eventuell avgift enligt nedan.

Avgifter
Avgiften för att få ut en handling beror på hur omfattande den är och hur den skall levereras. Den som begär ut en handling har rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot en avgift. Avgifterna regleras av Avgiftsförordningen (1992:191). Avgift betalas genom faktura, Swish eller kontant betalning.

Prislista
Prislista för utlämning av allmänna handlingar.pdf

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se