Våga bry dig! - www.obo.se
Du är här: Startsida / Om oss / Vårt samhällsengagemang / Våga bry dig!

Våga bry dig!ÖBO inför Våga bry dig

Vi tror att det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi vågar bry oss, att vi vågar se och agera om någon i vår närhet far illa. Konceptet Våga bry dig utgår från det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver, att förebygga och förhindra våld i nära relationer.

Bakgrund
I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. 14 av 20 är kvinnor som dödats av sin tidigare eller nuvarande man. Även om våldet utövas av både kvinnor och män, så är det männen som står för det grövsta våldet och det dödande våldet i absolut störst utsträckning.

Utöver vuxna som utövar våld mot vuxna, så lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld. Det är vart tionde barn. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våld i nära relation. Huskurage är ett sådant verktyg. 

Vad är Huskurage?
Huskurage är en ideell förening med mål att förhindra våld i nära relationer genom att ge grannar verktyg att agera. Det är en policy som säger att man som granne inte tänker ignorera om man känner oro för att någon råkar illa ut. ÖBO väljer att kalla arbetet Våga bry dig.

Våga bry dig handlar om omtanke om medmänniskor. Det kan vara oro för våld i familjen, men det kan också handla om att uppmärksamma en åldrande granne som visar tecken på att må dåligt. Våga bry dig är inget projekt med en start och ett avslut, utan ett nytt förhållningssätt som har kommit för att stanna.

Så önskar ÖBO att man som hyresgäst agerar om man är orolig för att en granne far illa:

  1. Ring på hos grannen och fråga hur det står till.
  2. Om det behövs, ta hjälp av andra grannar.
  3. Ring polisen. Vid akuta situationer kontaktas
    alltid polisen först.
  4. Om du vid upprepade tillfällen känner allvarlig
    oro för barn, gör en anmälan till socialtjänsten.

Vi står bakom arbetet
I arbetet med Våga bry dig samarbetar ÖBO med Örebro kommun, Polisen, Länsstyrelsen, Hyresgästföreningen och Kvinnohuset.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se