Du är här: Startsida / Om oss / Eurhonet

EurhonetEurhonet - med utblick mot Europa
European Housing network, Eurhonet, är ett nätverk bestående av närmare 30 bostadsbolag från Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och England. Företagens gemensamma nämnare är att de alla är allmännyttiga. I övrigt skiljer sig förutsättningarna åt mellan länderna beträffande lagstiftning, företagens roll på marknaden etc. Vad som också förenar dessa företag är viljan att arbeta för ett hållbart samhälle där påverkan på vår gemensamma miljö minimeras genom medvetenhet och aktiva åtgärder.

Vi är en del av Europa
Syftet med vårt deltagande är, förutom det som beskrivs ovan, att vi ska lära oss mer och dela med oss av våra erfarenheter med varandra. Den tiden är förbi när vi som företag bara jobbar på en lokal marknad här i Örebro. Vi är en del av Europa. Det som händer ute i Europa påverkar oss här hemma. Eurhonet är därför ett bra nätverk för att vi bättre ska förstå hur andra länder i Europa jobbar och se vilka förutsättningar de har. De länder som är med kan också lära sig något om hur vi i Sverige arbetar. Allmännyttan som den ser ut hos oss är en främmande fågel ute i Europa.

Vi kan i detta sammanhang vara med och påverka det som sker. Vi kan som en lokal aktör bli en del i ett större sammanhang.

Vilka företag är med från Sverige?
I Sverige är det flera bostadsföretag som är med: ÖBO, Mimer i Västerås, Stångåstaden i Linköping, Vätterhem i Jönköping, Gavlegårdarna i Gävle, Hyresbostäder i Norrköping samt Familjebostäder i Stockholm. Även från de andra länderna är det flera bolag som är med.

Fyra arbetsområden  

  • CSR, Företagens samhällsansvar (Corporate Social Responsibility)
  • Energieffektivisering (Energi Saving)
  • Stadsdelsutveckling (Social integration)
  • Boende för en åldrande befolkning (Ageing of the population)

Läs mer på Eurhonets hemsida!


Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se