Du är här: Startsida / Om oss / CSR

CSRVi tar vårt samhällsansvar!
För oss på ÖBO är det självklart att ta vårt samhällsansvar. Vi ska driva företagets verksamhet så att vi tar hänsyn till vår omgivning på ett sätt som är långsiktigt hållbar för såväl individen som samhället i stort.

Inom ÖBO fokuserar vi på socialt ansvarstagande, miljöansvar, ekonomisk hållbarhet, samspel med intressenter, och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Det handlar till exempel om att vi tar ansvar för klimatet och jagar energitjuvar, vi stödjer olika aktiviteter för ungdomar i våra stadsdelar, vi engagerar oss i ett arbetsmarknadsprojekt, vi satsar på stolt och engagerad personal, och vid upphandling strävar vi efter att integrera CSR-kriterier i vår inköpspolicy.

Vi vill att Corporate Social Responsibility (CSR) genomsyrar hela organisationen i den verksamhet vi utför och i de beslut som tas inom företaget.

I samarbetet inom Eurhonet har en modell för presentation av rapporten tagits fram. För oss innebär det att vi kan jämföra vårt CSR-arbete med andra företag i bostadsbranschen, i Sverige och i Europa. Vi har tack vare samarbetet även fått större kunskap och möjlighet att hitta nya vägar och utveckla företagets verksamhet ytterligare inom ramen för dessa frågor.

Uppe i högerspalten kan du läsa vår CSR-rapport i vår digitala utgåva.
Klicka här för att läsa foldern!
Nu kan du också läsa foldern "Best practices for a responsible housing in Europe" som visar goda exempel på hur man i Sverige, Tyskland, Italien och Frankrike arbetar med socialt ansvarstagande i verkligheten. Foldern är på engelska.

Klicka på bilden för att läsa foldern.

Våra CSR-rapporter

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se