Vår personal


Ekonomi & Administration

Redovisning       
Hyresredovisning       
Inköp       
Kontorsservice       


Bostad

Per Åberg  Chef Bostad  019-19 43 15  0707-19 43 15 
Jasmina Sahinovic  Controller, Bostad  019-19 42 11   
Ulrika Hedström  Administratör/koordinator  019-19 42 90   
Erika Johansson  Distriktschef, Brickebacken/Student  019-19 42 47  0707-19 42 47 
Anna-Malin Carlander  Distriktskoordinator, Brickebacken/Student  019-19 43 60   
Regina Lenkel  Distriktschef, Centrum/Tybble  019-19 43 11  0707-19 43 11 
Annelie Molin  Distriktskoordinator, Centrum  019-19 44 83   
Maja Pervanic  Distriktskoordinator, Tybble  019-19 42 93   
Håkan Lundmark  Distriktschef, Norrby  019-19 43 75  0707-19 43 75 
Lisa Trygg  Distriktskoordinator, Norrby  019-19 43 70   
Ingrid Tekin  Distriktschef, Rosta/Markbacken  019-19 42 07  0707-19 42 07 
Margareta Wenchert  Distriktsassistent, Rosta/Markbacken  019-19 43 88   
Andreas Hammarbäck  Distriktschef, Varberga/Oxhagen  019-19 42 60  0707-19 42 60 
Catharina Båthman  Distriktskoordinator, Varberga/Oxhagen  019-19 43 14   
Peter Hovlund  Distriktschef, Vivalla/Baronbackarna  019-19 43 34  0707-19 43 34 
Ajdin Gurda  Distriktskoordinator, Vivalla/Baronbackarna  019-19 42 70   
Anki Andersson  Beställare lägenhetsunderhåll  019-19 44 12   
Maria Ronnesjö  Beställare lägenhetsunderhåll  019-19 42 96   
Johnny Westholm  Beställare lägenhetsunderhåll  019-19 43 96   
Gabriella Arvidsson-Barsom  Ombyggnadssamordnare  019-19 44 78   
Maria Nordhag  Ombyggnadssamordnare  019-19 44 70   
Thomas Eriksson  Ombyggnadssamordnare  019-19 43 46   
Helen Wålme  ÖBO Interiör  019-19 43 86   
Malin Montelius  Tf ÖBO Interiör  019-19 43 26   


Bosociala enheten

Anna-Carin B Magnusson  Bosocial chef  019-19 42 91  0707-19 42 91 
Peter Johansson  Brand- och säkerhetsansvarig   019-19 42 85   
Helena Albertsson  Bokonsulent  019-19 42 89   
Rickard Sahlqvist  Bokonsulent  019-19 42 38   
Pia Holm-Wahlström  Bokonsulent  019-19 44 36   
Georg Barsom  Eventkoordinator/Stadsdelsutvecklare  019-19 43 65   
Kicki Hendahl  Stadsdelsutvecklare/konstansvarig    0707-19 44 17 


Finans

Stefan Ekfeldt  Finanschef/CFO  019-19 42 10  0707-19 42 10 


Fastighetsservice

El, Tvätt- och Kylservice (ETK)       
Ventilation- och Driftteknik (VDT)       
Måleriservice       
Fastighetsskötsel       
Reparatörer       
Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 


IT

Petter Runesson  Chef Fastighetsservice, IT och Säkerhet  019-19 44 46  0707-19 44 46 
Thomas Carlsson  IT driftchef  019-19 42 45  0707-19 42 45 
Anette Karlsson  Programmerare  019-19 42 87   
Roger Larsson  IT-nätverkstekniker  019-19 43 42   
Sören Nilsson  IT-tekniker  019-19 43 40   
Stefan Broström  IT-supporttekniker    0707-19 45 63 
Tony Ehrelind  IT-tekniker  019-19 42 04   


Kommunikation & Marknadsföring

Harriet Arnold  Chef Kommunikation & Marknadsföring Pressansvarig  019-19 44 57  0707-19 44 57 
Anita Larsson  Kommunikatör/sponsringssamordnare  019-19 43 10   
Jeanette Rådström  Kommunikatör/Webbansvarig  019-19 43 06   
Anders Bjerfalk  Kommunikatör  019-19 44 48   
Anki Meijer  Tf Kommunikatör  019-19 43 55   
Sandra Norling  Kommunikatör  019-19 43 49   


Personal

Karin Nordmark  HR-chef  019-19 43 07  0707-19 43 07 
Anette Eriksson  Lönespecialist  019-19 42 05   
Irene Vretlund  HR-specialist  019-19 43 25   
Anders Persson  HR-löneadministratör  019-19 42 56   
Gunilla Borneback  Lönespecialist/HR-administratör  019-19 43 02   


Bygg & Energi

Christina Krönert-Lindh  Chef Bygg & Energi  019-19 42 58  0707-19 42 58 
Johanna Fridenberger   Underhållsansvarig VVS/Energicontroller Värme  019-19 43 20   
Jan Wikström  VVS-projektledare  019-19 42 64   
Fredrik Svensson  Bygg-/underhållsansvarig  019-19 44 39   
Jonas Tannerstad  Chef El & Automation  019-19 43 98   
Kenneth Kallin  Samordningsansvarig underhåll, Markansvarig  019-19 43 94   
Ann Dakovic  Projektutvecklare  019-19 43 13   
Kennet Ahlbom  Underhållsansvarig Tak Fasad Måleri  019-19 42 13   
Anders Jonsson  Projektledare/bygg  019-19 42 17   
Ann-Christin Eklöf  Projektsamordnare  019-19 43 61   
Gustav Glaad  Projektledare/vvs  019-19 43 05   
Johan Kjellin  Energicontroller  019-19 43 18   
Marita Karlsson  Assistent  019-19 42 06   
Maria Lennartsson  Underhållsplanerare  019-19 44 63   
Johnny Andersson  Projektledare/bygg  019-19 43 66   
Johnny Åkerlund  Projektledare bygg/underhåll  019 -19 44 01   
Emmelie Ekwind  Ritnings- /projektadministratör  019 19 44 11   
Leif Gidmo  Projektledare el/tele  019-19 43 21   
Magnus Uhlin  Projektledare/bygg  019-19 42 23   
Sten-Inge Dellevåg  Underhållsplanerare/projektledare  019-19 42 24   
Magnus Åstrand  Projektledare bygg/underhåll  019-19 42 32   
Mathias Bergkvist  Projektledare el/tele   019-19 43 16   
Mats Andersson  Projektledare/bygg  019-19 42 26   
Mikael Skinnars  Projektledare /el  019-19 42 15   
Robert Källqvist  Projektledare bygg/underhåll  019-19 43 85   
Stefan Engström  Byggprojektledare  019-19 42 54   
Tomas Almnor  Projektledare bygg  019-19 42 95   
Tommy Keränen  Projektledare bygg/underhåll  019-19 43 48   
Åke Eriksson  Projektledare/vvs  019-19 44 41   
Johan Larsson  Byggprojektledare  019-19 43 27   
Angelika Nordén  Projektledare Bygg  019-19 43 12   
Kristoffer Pettersson  Systemtekniker/Projektledare Fastighets IT   019-19 42 12   
Emma Waller  Projektledare bygg  019-19 42 18   


Kundcenter & Uthyrning

Stab       
Uthyrning       
Kundcenter       


Utveckling

Roger Rådström  Vice vd  019-19 43 09  0707-19 43 09 
Cecilia Svedin  Kvalitets- och hållbarhetschef   019-19 43 24   
Bengt Björndahl  Projektutvecklare  019-19 44 49   
Magnus Larsson  Miljösamordnare  019-19 43 29   
Hans Adolfsson  Fastighetscontroller  019-19 42 09   
Emma Ahlén  Fastighetsekonom  019-19 42 71   
Linus Larsson  Miljöchef  019-19 42 52   
Peter Palmgren  Projektutvecklare  019-19 43 04   
Petra Åhlund  Projektutvecklare  019-19 42 53   
Maria Unemo-Mohlin  vd-assistent/utredningskoordinator  019-19 42 22   


VD & VD-assistent

Ulf Rohlén  VD  019-19 43 08  0707-19 43 08 
Maria Unemo-Mohlin  VD-assistent/Utredningskoordinator  019-19 42 22  0707-19 42 22 


ÖBO Lokaler

Agneta Andersson  Centrumkoordinator   019-19 42 49   
Bengt Nilsson  Fastighetsvärd Omsorgsfastigheter  019-19 44 27   
Carl-Johan Baatz  Chef ÖBO Lokaler  019-19 42 97  0707-19 42 97 
Karin Österdahl  Lokalutvecklare  019-19 44 28   
Kenneth Östlind  Teknisk förvaltare  019-19 42 79   
Lena Hagström  Hyresadministratör  019-19 44 64   
Malin Sundqvist  Lokalutvecklare  019-19 44 61   
Maria Lindkvist  Lokalutvecklare  019-19 44 76   
Michael Gustavsson  Gruppchef / Teknisk förvaltare  019-19 42 75   
Noomi Bååth  Lokalutvecklare  019-19 44 58   
Pege Tolsheden  Lokalutvecklare, Omsorgsfastigheter  019-19 44 75   


ÖBO Senior

Anna-Carin B Magnusson  Bosocial chef  019-19 42 91  0707-19 42 91 
Maria Stenman  Seniorsamordnare  019-19 44 67   
Ann-Britt Löfgren  Plusvärd Kilen/Sofia  019-19 43 90   
Tomas Linder  Seniorsamordnare  019-19 42 31   
Ann Brook  Plusvärd  019-19 43 79   


Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Krämartorget Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se