Du är här: Startsida / För våra hyresgäster / Om du ska flytta

Om du ska flyttaViktigt att tänka på om du ska flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på - både när gäller ditt nya boende och den lägenhet du lämnar. Här följer en checklista över sådant som är viktigt att komma ihåg.

Säg upp ditt kontrakt
Det första du ska göra är att säga upp ditt hyreskontrakt. På nedre delen av ditt hyreskontrakt finns en sektion om uppsägning. Den ska du fylla i och skicka in till oss så att vi formellt får in din uppsägning. Endast skriftlig uppsägning gäller. Uppsägningstiden är tre hela månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Det är viktigt är att du anger ett aktuellt telefonnummer som vi kan nå dig på.

Besiktning
På överenskommen tid kommer vi till din lägenhet och genomför en besiktning. Besiktningen är viktig, så det är därför viktigt att du är närvarande. Om du inte kan närvara lämnar vi ett exemplar av protokollet i lägenheten. Om du finner något oklart i protokollet så kan du alltid kontakta oss.

Skador och slitage
När vi genomför besiktningen måste vi  bedöma om lägenhetens skick motsvarar dess "ålder". Om skador eller överslitage förekommer måste detta åtgärdas. Eventuella kostnader, efter avskrivning för ålder och bruk, kommer att debiteras dig.  

För att underlätta besiktningen är det bra om du under besiktningen berättar om eventuella dolda skador, det vill säga sådana skador som inte syns men som kan finnas exempelvis bakom tavlor, hyllor eller under mattor.

Om du är medveten om att någon skada skett, som du är ansvarig för, ska du naturligtvis själv åtgärda skadan innan du flyttar. Reparationen ska utföras fackmannamässigt.

Utrustning i lägenheten
Innerdörrar, kryddhyllor, handdukshängare och annat som du har tagit bort ska återställas till besiktningen. Övriga detaljer som tillhör bostaden, till exempel bruksanvisningar och eventuell informationspärm ska du lämna kvar i lägenheten när du flyttar.

Slutavläsning av elmätaren
Tänk på att meddela elleverantören att du ska flytta. Slutavläsning måste göras så att du inte riskerar att få betala elförbrukningen efter att du flyttat.

Nycklar
Samtliga nycklar ska lämnas in till ditt bovärdskontor senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut. Det gäller lägenhetsnycklar, kort och nycklar till tvättstuga samt till eventuella garage och förråd.

Nycklar som tappats bort eller inte lämnas in i tid medför byte av lår - en kostnad som du som hyresgäst får stå för.

Sjutillhållarlås eller liknande ska lämnas kvar i ytterdörren. Nycklarna till dessa lås bör lämnas med de övriga nycklarna. Om låset tas bort måste dörren repareras. Kostnaden för detta debiteras dig.

Lämna bostaden i tid!
Om inget annat har avtalats gäller hyreslagen § 7, som säger:
"När hyrestiden har löpt ut skall man som avflyttande hyresgäst, senast kl. 12.00 dagen efter hyrestidens utgång, hålla lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den."

Ett exempel: Går kontraktet ut den 30 juni så har den nya hyresgästen tillträde till lägenheten den 1 juli, kl. 12.00. Infaller den 1:a på en helg, gäller första vardagen efter som tillträdesdag.

Vill du stå kvar i kön?
Om du vill stå kvar i ÖBOs bostadskö efter att du har flyttat måste du aktivera din kundanmälan på Hyrestorget. Du behåller samma inloggningsuppgifter och koder som idag.

Flytt av el, telefon och Internet
När du flyttar bör du dels teckna ett el-abonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Du anmäler också flytt av eventuella telefon- och internetabonnemang. Kontakta din internetleverantör, ditt telefonbolag och din el-leverantör för att göra detta.

Adressändring
För att posten ska komma till din nya adress är det viktigt att du gör en flyttanmälan i god tid (minst fem arbetsdagar) före flytten. Du gör din anmälan till Adressändring.

Visning av lägenheten
Som avflyttande hyresgäst får du vara beredd på att visa lägenheten för de personer som får erbjudande om att flytta in efter dig. Vi kontaktar dig om detta efter du har sagt upp din bostad. 

Dödsfall/dödsbo
Vid dödsfall kan lägenheten sägas upp med en månads uppsägning, om uppsägningen görs senast en månad efter dödsfallet. Efter det blir det 3 månader enligt hyreslagen. Vid dödsfall kan den efterlevande makan/maken få överta lägenheten. För sambor med gemensamma barn gäller samma sak.

Lägenheten ska sägas upp av närmsta anhöring, som ska kunna uppvisa ett vårdnasintyg där det står vem som har rätt att säga upp avtalet.Vårdnadsintyg får man på begravningsbyrån.

Checklista för städning

Hela lägenheten ska vara välstädad, även balkong, uteplats och förråds-utrymmen.

Om du städar dåligt, måste du betala för att någon annan rättar till bristerna.

Anlitar du själv en städfirma är du berättigad till rutavdrag.

Här kan du läsa och skriva ut en checklista som är användbar när du ska flyttstäda din bostad.

Checklista för städning!

 

Checklista för visning

FÖR DIG SOM SKA FLYTTA

När du säger upp din lägenhet får du vara beredd på att vi ganska snart vill visa din lägenhet för nya intressenter.

Det är bra om du städar och håller snyggt inför en visning. Tänk speciellt på att hålla rent i kök och badrum.


FÖR DIG SOM SKA GÅ PÅ VISNING

Om du är intresserad av en lägenhet måste du göra en intresseanmälan.

Är du en av
dem som sedan får ett erbjudande är det viktigt att du ringer för en visningstid.

Även om du står längre bak i kön, finns chans att du får lägenheten och då är det bra att du sett lägenheten innan du tackar ja.

Får du förhinder att gå på visningen bör du avboka din tid av hänsyn till den som bor i bostaden.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Krämartorget Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se