Du är här: Startsida / Bostäder / Sökregler Hyrestorget / Köpoäng

KöpoängBeräkna dina köpoäng

En dags boende eller en dag i kön ger en poäng.

Om du är ny kund
Du som är ny kund hos ÖBO får en köpoäng för varje dag efter det att du gjort din kundanmälan. När du fått en bostad hos ÖBO nollställs dina tidigare köpoäng. Istället samlar du poäng på din boendetid.

Ett grundläggande krav för att få bostad är att den ska användas för permanentboende. Dina poäng är personliga och kan inte läggas ihop med medsökande. Däremot kan du överlåta din köplats till make/maka vid separation/dödsfall. Detta gäller endast för dig som inte redan bor hos ÖBO. Meddela oss detta och bifoga intyg på att ni varit sammanboende i minst tre år. Intyg hämtar du via Skattemyndigheten (personbevis).

Du kan inte med dina poäng söka bostad åt dina barn, inte heller skriva in dina barn på ditt hyreskontrakt. Dina poäng är alltid personliga.

Du kan inte slå ihop poäng från de olika torgen (Hyrestorget, Studenttorget, Seniortorget och Parkeringstorget).

Om du redan bor hos ÖBO
Du som bor hos ÖBO får köpoäng efter boendetid. Vi räknar tiden i din nuvarande bostad samt tiden som ÖVERSTIGER tio år i din föregående – förutsatt att du bott hos ÖBO utan avbrott.

Dina poäng är personliga och kan inte läggas ihop med medsökande. Om ni söker bostad gemensamt söker ni på den av er som har längst kötid (flest poäng). Både den sökande och den medsökande förlorar sina köpoäng när man tackat ja till en bostad, eftersom båda har samma rätt till bostaden, oavsett vem som haft mest köpoäng. Detta under förutsättning att man sökt bostaden gemensamt.

Har du barn som bor kvar hemma och söker bostad hos ÖBO kan de använda 20 procent av familjens boendetid i den nuvarande bostaden, dock max två år och vid första flytt från föräldrarna. För att få tillgodoräkna sig denna tid måste barnen visa upp ett intyg från skattemyndigheten på att de är mantalsskrivna hos föräldrarna.

Du kan inte med dina poäng söka bostad åt dina barn, inte heller skriva in dina barn på ditt hyreskontrakt. Dina poäng är alltid personliga.

Om du flyttar från ÖBO
När du flyttar från ÖBO nollställs dina köpoäng. Vill du samla nya poäng får du anmäla dig som ny kund.

Om du gör ett direktbyte
När du gör ett direktbyte nollställs dina köpoäng.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se