Du är här: Startsida / Bostäder / Frågor och svar / Lokaler

LokalerVanliga frågor för dig som hyr en lokal

Det är du som hyresgäst som får svara för eventuell skada på skyltfönstret. Teckna glasförsäkring med ditt försäkringsbolag.

För att vi skall kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momsad). Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför vill vi momsregistrera så stor del av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms.

Överlåtelse av lokal ska enligt hyreslagen ske i samtycke med hyresvärden. Du kan, under vissa omständigheter, få Hyresnämndens tillstånd till överlåtelse.

Ifall där du helt eller till väsentlig del bedriver handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet i din lokal kan du ha rätt att överlåta hyresrätten till lokalen till den som ska överta din verksamhet. Användningen av lokalen är ofta angiven i hyresavtalet och får inte ändras utan hyresvärdens skriftliga godkännande.

Vid uthyrning av butikslokaler frå en del hyresgäster betala så kallad omsättningshyra. Hyran utgörs av en procentandel av butikens nettoomsättning. Omsättningshyran betalas som en preliminär hyra under kalenderåret. Avstämningen sker sedan i början av påföljande år när revisorer kan bekräfta årsomsättningen för butiken.

I kontraktet för omsättningshyran finns oftast en klausul om garanderad min- resp maxhyra. Det innebär att butikens hyra aldrig kan bli lägre/högre än beloppet i hyreskontraktet.

Enligt ÖBOs standardavtal svarar hyresgästen själv för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom svarar hyresgästen i de flesta fall själv för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Det finns dock undantag - kontakta oss om du har frågor.

För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna ofta räknas upp eller ner med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån.

När ett lokalhyresavtal tecknas kommer båda parterna överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI-indexet och med samma förhållande justeras hyran upp eller ner.

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se