Du är här: Startsida / Bostäder / Förtur

FörturFörtur i vissa fall

Förtur till bostad inom ÖrebroBostäder AB är starkt begränsad och innan det är aktuellt ska alla möjligheter att ordna ett boende på egen hand vara uttömda. Du ska inte ha egna förutsättningar att lösa bostadsfrågan genom kötid i bostadskön, direktbyte eller via köp, försäljning eller anpassning av egen bostadsrättslägenhet/radhus/villa.

Du måste ha ett svenskt personnummer och vara inskriven som bostadssökande hos ÖBO. Du måste även ha ett eget boende samt vara folkbokförd inom Örebro kommun de senaste 24 mån för att kunna beviljas social eller medicinsk förtur. Beslut och fördelning av lägenheter anpassas efter rådande marknadsläge och ÖBOs helhetsbedömning.

Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som bedöms som mest angelägen har företräde oavsett om andra ansökningar lämnats in före. Notera att förtur till bostad inte är en akut lösning. Det tar ofta ett par månader eller längre innan inflyttning kan ske. Om förtur beviljas är det ÖrebroBostäder AB som utser lägenheten. Detta sker företrädesvis i stadsdelar med lägre antal sökande. Om sökanden tackar nej till erbjuden lägenhet upphör förturen. Samma gäller om du inte svarar på erbjudandet.

När du erhåller en förturslägenhet, nollställs dina poäng.

Medicinsk förtur
Medicinsk förtur kan ges då den sökande har en begränsad rörlighet och permanent fysisk funktionsnedsättning som ställer speciella krav på bostaden och därmed akut behov av bostadsbyte. För att få medicinsk förtur krävs alltid läkarintyg eller likvärdigt intyg som underlag till beslutet. Vid behov av bostadsanpassning krävs intyg för godkännande av lägenhet från arbetsterapeut. En grundförutsättning för medicinsk förtur är att du har varit
folkbokförd och boende i Örebro kommun de senaste två åren.

Social förtur 
Kan ges vid separationer och skilsmässor (måste styrkas) där familjen har gemensamma minderåriga barn, det vill säga barn under tolv år. I första hand prioriteras ärenden där konflikt, våld och hotbild kan styrkas med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. En grundförutsättning för social förtur är att du har varit folkbokförd och boende i Örebro kommun de senaste två åren.

Näringslivsförtur
För att möjliggöra flytt till Örebro på grund av arbete och för att förbättra möjligheterna till företagen i Örebro att rekrytera, finns möjlighet att ansöka om näringslivsförtur. En förutsättning är att du som bostadssökande bor längre bort än pendlingsavstånd, minst 100 km eller två timmar enkel väg från Örebro. Kravet är en nyanställning och stadigvarande 100 % tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Örebro. Behovet ska vara varaktigt och avse ett permanentboende. I första hand prioriteras anställningar på företag som har stor inverkan och betydelse för Örebros utveckling.

Ansökan
För att komma ifråga till en förtursplats måste du fylla i och skicka in en ansökan tillsammans med de intyg som krävs för att styrka angivna förhållanden. När förtursgruppen fattat ett beslut får du ett skriftligt besked skickat till dig inom tio dagar. Beslutet fattas utifrån de riktlinjer som finns.

För mer information
Kontakta Utredningsgruppen/Förtur på 019-19 42 00

Strateg - reklambyrå, webbyrå och designbyrå ÖrebroBostäder AB Fredsgatan 20 A Box 8033 700 08 Örebro Telefon: 019-19 42 00 Fax: 019-19 43 00 Mejl: kundcenter@obo.se